Dzisiaj jest:  

Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom

STRONA GŁÓWNA

M E N U

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Położenie
Mapa/Plan
Historia
Zabytki
Turystyka
Oświata
Sport i rekreacja
Komunikacja
Galeria zdjęć
Adresy

U R Z Ą D
Miasta i Gminy

-
-
-
-
-
-

Godziny pracy
Władze Miasta i Gminy
Pracownicy Urzędu
Kontakt
Inwestycje
Przetargi
  PRZETARGI

  • Przetargi (zamówienia publiczne) ogłoszone do dnia 5 marca 2009 znajdują się tutaj

  • Aktualne przetargi znajdują się tutaj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Prace remontowe w budynku remizy strażackiej przy ulicy Ogrodowej 3 w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Budowę chodnika przy drodze gminnej w Moszycach gm. Twardogóra”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Budowa kąpieliska z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Przebudowę pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie chodników w ul. Twardogórskiej w Goszczu”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Remont budynku szatniowo-sanitarnego w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele p.w. Św. Trójcy Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu „Przebudowa chodników w ulicy Ogrodowej i Żeromskiego w Twardogórze"

 Czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „rewitalizację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chełstów"

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „Przebudowy budynku remizy strażackiej przy ulicy Ogrodowej 3 w Twardogórze"

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Przebudowę drogi gminnej relacji Bukowinka – Białe Błoto w km 1+933,60 do 2+673 Twardogóra”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Moszycach gm. Twardogóra”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele p.w. Św. Trójcy Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w ul. Wielkopolskiej w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w Moszycach gm. Twardogóra”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową i przebudową drogi gminnej dla wsi Moszyce, Gmina Twardogóra"

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „Rozbudowy i przebudowy budynku remizy strażackiej przy ulicy Ogrodowej 3 w Twardogórze I etap"

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „Budowy kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem"

czytaj więcej

   
Zawiadomienie

Dotyczy przetargu na "Rozbudowę i przebudowę budynku remizy strażackiej przy ulicy Ogrodowej 3 w Twardogórze - 1 etap"

czytaj więcej

   
Modyfikacja SIWZ z 21.03.2008 r.

Dotyczy „Budowy kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem"

czytaj więcej

   
Wyjaśnienie z 21.03.2008 r. do SIWZ

Dotyczy „Budowy kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem"

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu na „Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra”

czytaj więcej

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „Budowy kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem"

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu na: „Remont dachu i elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola w Twardogórze”

czytaj więcej

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu na: Przebudowy chodników w ulicy Ks. H. Wiernego

czytaj więcej

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu na: „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, Akacjowej, Kasztanowej, Wierzbowej i Bukowej w Twardogórze”

czytaj więcej

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra

czytaj więcej

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „Rozbudowy i przebudowy budynku remizy strażackiej przy ulicy Ogrodowej 3 w Twardogórze I etap"

czytaj więcej

   
Wyjaśnienie z 21.02.2008 r. do SIWZ

Dotyczy „Wykonania remontów dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra”

czytaj więcej

   
Wyjaśnienie z 13.02.2008 r. do SIWZ

Dotyczy „Przebudowy chodników w ulicy Ks. H. Wiernego

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „Przebudowy chodników w ulicy Grzybowej

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy przetargu „Wykonania remontów dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra”

czytaj więcej

   
Wyjaśnienia z 30.01.2008 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Dotyczy przetargu na: „Przebudowa drogi gminnej relacji Sądrożyce-Chełstówek”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dotyczy „Przebudowy chodników w ulicy Ks. H. Wiernego

czytaj więcej

   
Wyjaśnienia z 25.01.2008 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Dotyczy przetargu na: „Przebudowa drogi gminnej relacji Sądrożyce-Chełstówek”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, Akacjowej, Kasztanowej, Wierzbowej i Bukowej w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont dachu i elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola w Twardogórze”

Termin składania ofert upływa dnia 4 marca 2008 roku o godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 marca 2008 roku o godz. 1300

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę drogi gminnej relacji Sądrożyce-Chełstówek”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY/ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra informuje o wyniku postępowania i wykluczeniu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę chodnika w ciągu ul. A. Asnyka (zakres I) i ul. I. Kraszewskiego (zakres II) w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze ul. Św. Jadwigi 7"

czytaj więcej

 
Remont ciągu pieszego pomiędzy ul. Długą a ul. B.Krzywoustego w Twardogórze
Termin składania ofert upływa dnia 5 lutego 2008 roku o godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 lutego 2008 roku o godz. 1300

czytaj więcej

 
Wyjaśnienia z 28.12.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Dotyczy przetargu na: „Przebudowę chodnika w ciągu ul. A. Asnyka (zakres I) i ul. I. Kraszewskiego (zakres II) w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę chodnika w ciągu ul. A. Asnyka (zakres I) i ul. I. Kraszewskiego (zakres II) w Twardogórze”

czytaj więcej

   
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Twardogóra informuje o wyniku postętowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulic wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Topolowej, Klonowej, część ulicy Bukowej i część ulicy Kasztanowej oraz przebudowa ciągu pieszego łączącego ulicę Topolową z ulica Dębową w Twardogórze

czytaj więcej

   
Wyjaśnienia z 11.12.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Dotyczy przetargu na "Zakup i dostawę kompaktora na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim"

czytaj więcej

   
Wyjaśnienia z 03.12.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Dotyczy przetargu na "Przebudowę ulic wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Topolowej, Klonowej, część ulicy Bukowej i część ulicy Kasztanowej oraz przebudowa ciągu pieszego łączącego ulicę Topolową z ulica Dębową w Twardogórze

czytaj więcej

   
Wyjaśnienia 2 z 30.11.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Dotyczy przetargu na "Przebudowę ulic wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Topolowej, Klonowej, część ulicy Bukowej i część ulicy Kasztanowej oraz przebudowa ciągu pieszego łączącego ulicę Topolową z ulica Dębową w Twardogórze

czytaj więcej

   
Wyjaśnienia z 30.11.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Dotyczy przetargu na "Przebudowę ulic wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Topolowej, Klonowej, część ulicy Bukowej i część ulicy Kasztanowej oraz przebudowa ciągu pieszego łączącego ulicę Topolową z ulica Dębową w Twardogórze

czytaj więcej

   
Wyjaśnienia z 28.11.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Dotyczy przetargu na "Przebudowę ulic wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Topolowej, Klonowej, część ulicy Bukowej i część ulicy Kasztanowej oraz przebudowa ciągu pieszego łączącego ulicę Topolową z ulica Dębową w Twardogórze

czytaj więcej

 
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze ul. Św. Jadwigi 7"
Termin składania ofert upływa dnia 9 stycznia 2008 roku o godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 stycznia 2008 roku o godz. 1300

czytaj więcej

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

"Gmina Twardogóra zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont i przebudowę nawierzchni ulicy B.Krzywoustego w Twardogórze"

czytaj więcej

 
ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY
"Gmina Twardogóra zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont i przebudowę nawierzchni ulicy B.Krzywoustego w Twardogórze"

czytaj więcej

 
ZAKUP O DOSTAWA KOMPAKTORA NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W GRABOWNIE WIELKIM
Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2007 roku o godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 grudnia 2007 roku o godz. 1300

czytaj więcej

 
PRZEBUDOWA ULIC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W UL. TOPOLOWEJ, KLONOWEJ, CZĘŚCI UL. BUKOWEJ I CZĘŚCI UL. KASZTANOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ CIĄGU PIESZEGO ŁACZĄCEGO UL. TOPOLOWĄ Z UL. DĘBOWĄ W TWARDOGÓRZE
Termin składania ofert upływa dnia 5 grudnia 2007 roku o godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 grudnia 2007 roku o godz. 1300

czytaj więcej

 
REMONT I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. B. KRZYWOUSTEGO W TWARDOGÓRZE
Termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 2007 roku o godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 listopada 2007 roku o godz. 1300

czytaj więcej

 

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
ul. Ratuszowa 14, 56 - 416 Twardogóra, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
tel. (0 71) 399 22 00, fax. (0 71) 315 81 42