Nazwa zadania:

Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Topolowej, Klonowej, części ul. Bukowej i części ul. Kasztanowej, oraz przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Topolową z ul. Dębową w Twardogórze
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o wyborze oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Przedmiary robót:

Specyfikacja techniczna:

Projekt budowlany:

Organizacje ruchu:
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:

Wyjaśnienia z 03.12.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.

Wyjaśnienia 2 z 30.11.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.

Wyjaśnienia z 30.11.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.

Wyjaśnienia z 28.11.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.

Inne informacje: