Nazwa zadania:

Remont i przebudowa nawierzchni ul. B. Krzywoustego

w Twardogórze

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Przedmiary robót:

Specyfikacja techniczna:

Projekt budowlany:
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Inne informacje: