Nazwa zadania:

„Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego, kąpieliska otwartego wraz z lodowiskiem w Twardogórze”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Zapytania i wyjaśnienia:
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.03.2008
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.03.2008

Modyfikacja SIWZ (28.03.2008 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.03.2008

Modyfikacja SIWZ (28.03.2008 r.)

Inne informacje:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA