Nazwa zadania:

„Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem w Twardogórze”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zapytania i wyjaśnienia:
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
 
Inne informacje: