Nazwa zadania:

„Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Wyjaśnienia z 21.02.2008 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.

 

Inne informacje: