Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze
ul.
Św. Jadwigi 7
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Protesty:

Zapytania i wyjaśnienia:

Inne informacje: