Nazwa zadania:

Remont ciągu pieszego pomiędzy ul. Długą a ul. B. Krzywoustego w Twardogórze
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 


Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Inne informacje: