Nazwa zadania:

„Przebudowa chodnika w ciągu ul. A. Asnyka (zakres I) i ul. I. Kraszewskiego (zakres II) w Twardogórze”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
 Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:

Wyjaśnienia z 28.12.2007 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.

Inne informacje:

Ogłoszenie o wyborze oferty/Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania