Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi gminnej relacji Sądrożyce-Chełstówek”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
 Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Wyjaśnienia z 30.01.2008 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Wyjaśnienia z 25.01.2008 r. treści specyfikacji w zakresie pytań złożonych przez jednego z wykonawców.
Inne informacje: