Nazwa zadania:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, Akacjowej, Kasztanowej, Wierzbowej i Bukowej w Twardogórze”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Projekt budowlany:

Organizacje ruchu:
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:

 

Inne informacje: