Nazwa zadania:

"Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra”

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Inne informacje: