Nazwa zadania:

„Przebudowa budynku remizy strażackiej przy ulicy Ogrodowej 3 w Twardogórze”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Dokumentacja przetargowa:Protesty:
Inne informacje: