"Przebudowa drogi gminnej relacji Bukowinka – Białe Błoto
w km 1+933,60 do 2+673 Twardogóra"