Nazwa zadania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową i przebudową drogi gminnej dla wsi Moszyce, Gmina Twardogóra”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
- Wyjaśnienie SIWZ z dnia 17.07.2008
Inne informacje: