top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Debata nad programem rewitalizacji
Środa, 21 Grudzień 2016 16:22

informacjaNajbliższa sesja, która 28 grudnia rozpocznie się o godzinie 16.00, będzie m. in. okazją do debaty nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Twardogóra na lata 2016-2023. Zaproszenie na sesje otrzymali autorzy tego opracowania, którzy - w przypadku jego uchwalenia - w posesyjnym wystąpieniu podsumują najważniejsze założenia i tezy Programu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 
Ogłoszenie
Środa, 21 Grudzień 2016 13:52

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY" z dnia 21 grudnia 2016 r.

 
Twardogórski Informator Samorządowy - nr 2016/05(150)
Wtorek, 20 Grudzień 2016 15:25

tis 2016 04 149W dziale "Pliki do pobrania" dostępny jest kolejny numer twardogórskiego informatora. W nim między innymi relacje z: Sesji Rady Miejskiej, obchodów Święta Niepodległości występu Poznańskich Słowików. Ponadto: informacje oświatowe, kulturalne i sportowe, aktualne inwestycje oraz akcja zima.

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Poniedziałek, 19 Grudzień 2016 14:57
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 grudnia 2016 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 21 grudnia o godzinie 16:00, natomiast spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 28 grudnia o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz treści zawiadomień dostępne w BIP.
 
Ogłoszenie o naborze wniosków
Poniedziałek, 19 Grudzień 2016 13:22

dbStowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przypomina, że został ogłoszony nabór wniosków na realizację operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem

Więcej…
 
Zaproszenie na warsztat
Piątek, 16 Grudzień 2016 11:59

informacjaBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zaprasza na warsztat konsultacyjny dotyczący Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Twardogóra, który odbędzie się 19 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze (pok. nr 19). W programie przewidziano prezentację projektu dokumentu oraz dyskusję nad jego głównymi założeniami.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości
Środa, 14 Grudzień 2016 10:18

przetarg 2Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Olszówce. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Przetarg nieograniczony - przebudowa drogi w Sosnówce
Wtorek, 13 Grudzień 2016 15:49

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120304 D w miejscowości Sosnówka”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Informacja
Wtorek, 13 Grudzień 2016 14:43

informacjaBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że w związku z podjętą przez Radę Miejską w Twardogórze Uchwałą Nr XVIII.191.2016 z dn. 30.06.2016 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze Miasta i Gminy Twardogóra przeprowadzana jest procedura sporządzenia miejscowego planu

Więcej…
 
Informacja
Wtorek, 13 Grudzień 2016 14:24

informacjaBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że w związku z podjętą przez Radę Miejską w Twardogórze Uchwałą Nr IV.38.2015 z dnia 26.03.2015 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Twardogóra przeprowadzana jest procedura sporządzenia studium. Pełna treść informacji na stronie BIP.

 
Przetarg nieograniczony - rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa
Piątek, 09 Grudzień 2016 15:40

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych
Czwartek, 08 Grudzień 2016 09:55

informacjaW związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu organizacji działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że do 19 grudnia 2016 r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej. Pełna treść ogłoszenia dostepna na stronie BIP.

W związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu
organizacji działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego, informuję że w terminie do
19 grudnia 2016 r. organizacje pozarządowe
mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej.
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
Ogłoszenie
Środa, 07 Grudzień 2016 14:03

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 07 grudnia 2016 r.

 
Nowy cykl szkoleń pomocowych
Środa, 07 Grudzień 2016 13:26

dbStowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” informuje, że zaplanowany został kolejny cykl spotkań dla osób chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą, w związku z planowanym na koniec 2016 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Więcej…
 
Dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wtorek, 06 Grudzień 2016 15:57

MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo pionMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH  plus", konkurs „MALUCH plus” 2017.

Więcej…
 
Dotacje na rozwój sportu
Piątek, 02 Grudzień 2016 10:45

mt_ignore19 grudnia 2016 roku upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra. O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Twardogóra. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bip.twardogora.pl.

 
Ogłoszenie
Środa, 30 Listopad 2016 15:09

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 30 listopada 2016 r.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana
Środa, 30 Listopad 2016 15:04

przetarg_2.jpgOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łazisku. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Zapytanie ofertowe - oferta wybrana
Piątek, 25 Listopad 2016 12:52

mt_ignoreWybrana została najkorzystniejsza oferta na opracowanie analizy efektywności kosztowej dla operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Czwartek, 24 Listopad 2016 15:11
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 29 listopada o godzinie 16:00, natomiast spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 30 listopada o godzinie 15:30. Komisja rewizyjna spotka się 28 listopada o godzinie 16:30. Projekty uchwał oraz treści zawiadomień dostępne w BIP.
 
Konkurs na kartkę świąteczną
Poniedziałek, 21 Listopad 2016 10:55

bozenarodzenieBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Twardogóra do udziału w konkursie na kartkę bożonarodzeniową. Wybrane prace (w oryginale) zostaną rozesłane przez Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze do instytucji i osób współpracujących z urzędem - z życzeniami burmistrza. Dla laureatów konkursu przewidziane są

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe
Czwartek, 17 Listopad 2016 15:48

zapytanie ofertowe24 listopada 2016 roku upływa termin składania ofert na wykonanie usługi w zakresie opracowania Analizy efektywności kosztowej dla operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym". Treść zapytania ofertowego dostępna w BIP.

 
Świetlice środowiskowe - oferty pracy
Czwartek, 17 Listopad 2016 14:41

mt_ignore8 grudnia upływa termin składania ofert na prowadzenie zajęć świetlicowych oraz pełnienie funkcji gospodarzy świetlic. Oferty dotyczą świetlic w: Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bip.twardogora.pl.

 
Ogłoszenie
Środa, 16 Listopad 2016 15:30

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU" z dnia 16 listopada 2016 r.

 
Ogłoszenie
Środa, 16 Listopad 2016 14:01

mt_ignoreBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra ogłasza konsultacje do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły - BIP

 
Przetarg rostrzygnięty - oferta wybrana
Wtorek, 15 Listopad 2016 14:07

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Twardogóra". Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 10 z 28

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl