top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia ofert - remont dachu
Czwartek, 25 Sierpień 2016 12:55
zapytanie ofertowe31 sierpnia 2016 roku upływa termin składania ofert na roboty budowlane pn. Remont dachu obejmujący wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych na budynku Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Waryńskiego 10 w Twardogórze. Treść zapytania ofertowego wraz załącznikami dostępna na stronie BIP
 
Ustny przetarg nieograniczony - lokale
Środa, 24 Sierpień 2016 12:43

przetarg_2.jpgOgłoszono ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Twardogórze przy ulicach: Ratuszowa, Rynek, Bydgoska, 1-go Maja, Sosnowa. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora

 
Ogłoszenie
Wtorek, 23 Sierpień 2016 12:28

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra - pobierz

 
Informacja
Poniedziałek, 22 Sierpień 2016 08:00

informacjaObwieszczenie Starosty Oleśnickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą " Przebudowa i rozbudowa drogi gminne nr 120302 D klasy L na odcinku Sądrożyce - Dąbrowa od km 0+000,00 do km 1+634,57" - pobierz

 
Przetarg rostrzygnięty - oferta wybrana
Czwartek, 18 Sierpień 2016 13:56

przetarg rozstrzygniety 2012Wybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego Gminy Twardogóra”. Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Ogłoszenie
Środa, 17 Sierpień 2016 13:24

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 
Zapytanie ofertowe - oferta wybrana
Środa, 17 Sierpień 2016 13:08

mt_ignoreWybrana została najkorzystniejsza oferta na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Formy przetargów preferowane przez DIR
Wtorek, 02 Sierpień 2016 13:38

informacjaPrezes Dolnośkląskiej Izby Rolniczej (DIR) poinformował o stanowisku w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnosląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Treść tego stanowiska dostepna jest na stronie DIR.

 
Przetarg nieograniczony - budowa ronda w Goszczu
Wtorek, 26 Lipiec 2016 13:11

Przetarg na przebudowę drogi gminnej we wsi DomasławiceOgłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przetargowa dostępne na bip.twardogora.pl

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości niezabudowane
Wtorek, 26 Lipiec 2016 11:58

przetarg_2.jpgOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Drogoszowicach i Łazisku. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Przetarg nieograniczony - modernizacja dróg
Piątek, 22 Lipiec 2016 13:42

Przetarg na przebudowę drogi gminnej we wsi DomasławiceOgłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego Gminy Twardogóra”. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przetargowa dostępne na bip.twardogora.pl

 
Przetarg nieograniczony - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sosnówce
Czwartek, 21 Lipiec 2016 13:42

Przetarg na przebudowę drogi gminnej we wsi DomasławiceOgłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka”. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przetargowa dostępne na bip.twardogora.pl

 
Zapytanie ofertowe - oferta wybrana
Czwartek, 21 Lipiec 2016 13:36

mt_ignoreWybrana została najkorzystniejsza oferta na zadanie pn: "Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie i instalacja systemu serwerowego". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Wprowadzono stopnie alarmowe
Czwartek, 21 Lipiec 2016 07:17

mt_ignoreW związku z rozpoczynającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie od 20 lipca do 1 sierpnia w całej Polsce obowiązuje pierwszy stopień alarmowy Alfa oraz drugi stopień alarmowy CRP Bravo. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 - pkt 23 podpunkt 2 lit. b) - do Zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć

Więcej…
 
Ogłoszenie
Środa, 20 Lipiec 2016 12:58

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 20 lipca 2016 r.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość niezabudowana
Czwartek, 14 Lipiec 2016 12:31

przetarg_2.jpgOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana
Środa, 13 Lipiec 2016 13:09

przetarg_2.jpgOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łazisku. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Przetarg rostrzygnięty - oferta wybrana
Poniedziałek, 11 Lipiec 2016 13:53

przetarg rozstrzygniety 2012Wybrana została najkorzystniejsza ofertana wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce”. Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Konkurs rozstrzygnięty - koncepcja wybrana
Czwartek, 07 Lipiec 2016 13:30

mt_ignoreWybrana została zwycięska praca konkursowa na koncepcję budowy przyszkolnej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz zawiadomienie o wynikach konkursu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Ustny przetarg nieograniczony - lokale
Środa, 06 Lipiec 2016 11:05

przetarg_2.jpgOgłoszono ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Twardogórze przy ulicach: Ratuszowa, Rynek, Bydgoska, 1-go Maja. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora

 
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu
Wtorek, 05 Lipiec 2016 13:07

Zapytanie ofertowe15 lipca 2016 roku upływa termin składania ofert na "Dostawę sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie i instalację systemu serwerowego". Treść zapytania ofertowego dostępna w BIP.

 
Ogłoszenie
Środa, 29 Czerwiec 2016 13:42

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY", z dnia 29 czerwca 2016 r.

 
Przetarg nieograniczony - przebudowa budynku
Wtorek, 28 Czerwiec 2016 10:07

Przetarg na przebudowę drogi gminnej we wsi DomasławiceOgłoszono przetarg nieograniczonyna wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze”. Szczegółowe informacje, oraz dokumentacja projektowa dostępne na bip.twardogora.pl

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Piątek, 24 Czerwiec 2016 13:31
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 czerwca 2016 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 28 czerwca o godzinie 16:00, natomiast spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 30 czerwca o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz treści zawiadomień dostępne w BIP.
 
Przetarg nieograniczony - budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Goszcza
Wtorek, 21 Czerwiec 2016 14:11

Przetarg na przebudowę drogi gminnej we wsi DomasławiceOgłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce”. Szczegółowe informacje, ogłoszenie o przetargu oraz dokumentacja  dostępne na bip.twardogora.pl

 
Przetarg rostrzygnięty - oferta wybrana
Wtorek, 21 Czerwiec 2016 12:22

przetarg rozstrzygniety 2012Wybrana została najkorzystniejsza oferta na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze”. Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 9 z 25

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl