top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Informacja
Wtorek, 13 Grudzień 2016 14:43

informacjaBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że w związku z podjętą przez Radę Miejską w Twardogórze Uchwałą Nr XVIII.191.2016 z dn. 30.06.2016 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze Miasta i Gminy Twardogóra przeprowadzana jest procedura sporządzenia miejscowego planu

Więcej…
 
Informacja
Wtorek, 13 Grudzień 2016 14:24

informacjaBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że w związku z podjętą przez Radę Miejską w Twardogórze Uchwałą Nr IV.38.2015 z dnia 26.03.2015 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Twardogóra przeprowadzana jest procedura sporządzenia studium. Pełna treść informacji na stronie BIP.

 
Przetarg nieograniczony - rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa
Piątek, 09 Grudzień 2016 15:40

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych
Czwartek, 08 Grudzień 2016 09:55

informacjaW związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu organizacji działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że do 19 grudnia 2016 r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej. Pełna treść ogłoszenia dostepna na stronie BIP.

W związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu
organizacji działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego, informuję że w terminie do
19 grudnia 2016 r. organizacje pozarządowe
mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej.
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
Ogłoszenie
Środa, 07 Grudzień 2016 14:03

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 07 grudnia 2016 r.

 
Nowy cykl szkoleń pomocowych
Środa, 07 Grudzień 2016 13:26

dbStowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” informuje, że zaplanowany został kolejny cykl spotkań dla osób chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą, w związku z planowanym na koniec 2016 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Więcej…
 
Dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wtorek, 06 Grudzień 2016 15:57

MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo pionMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH  plus", konkurs „MALUCH plus” 2017.

Więcej…
 
Dotacje na rozwój sportu
Piątek, 02 Grudzień 2016 10:45

mt_ignore19 grudnia 2016 roku upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra. O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Twardogóra. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bip.twardogora.pl.

 
Ogłoszenie
Środa, 30 Listopad 2016 15:09

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 30 listopada 2016 r.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana
Środa, 30 Listopad 2016 15:04

przetarg_2.jpgOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łazisku. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Zapytanie ofertowe - oferta wybrana
Piątek, 25 Listopad 2016 12:52

mt_ignoreWybrana została najkorzystniejsza oferta na opracowanie analizy efektywności kosztowej dla operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Czwartek, 24 Listopad 2016 15:11
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 29 listopada o godzinie 16:00, natomiast spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 30 listopada o godzinie 15:30. Komisja rewizyjna spotka się 28 listopada o godzinie 16:30. Projekty uchwał oraz treści zawiadomień dostępne w BIP.
 
Konkurs na kartkę świąteczną
Poniedziałek, 21 Listopad 2016 10:55

bozenarodzenieBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Twardogóra do udziału w konkursie na kartkę bożonarodzeniową. Wybrane prace (w oryginale) zostaną rozesłane przez Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze do instytucji i osób współpracujących z urzędem - z życzeniami burmistrza. Dla laureatów konkursu przewidziane są

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe
Czwartek, 17 Listopad 2016 15:48

zapytanie ofertowe24 listopada 2016 roku upływa termin składania ofert na wykonanie usługi w zakresie opracowania Analizy efektywności kosztowej dla operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym". Treść zapytania ofertowego dostępna w BIP.

 
Świetlice środowiskowe - oferty pracy
Czwartek, 17 Listopad 2016 14:41

mt_ignore8 grudnia upływa termin składania ofert na prowadzenie zajęć świetlicowych oraz pełnienie funkcji gospodarzy świetlic. Oferty dotyczą świetlic w: Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bip.twardogora.pl.

 
Ogłoszenie
Środa, 16 Listopad 2016 15:30

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU" z dnia 16 listopada 2016 r.

 
Ogłoszenie
Środa, 16 Listopad 2016 14:01

mt_ignoreBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra ogłasza konsultacje do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły - BIP

 
Przetarg rostrzygnięty - oferta wybrana
Wtorek, 15 Listopad 2016 14:07

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Twardogóra". Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Przetarg nieograniczony na usługę
Poniedziałek, 14 Listopad 2016 15:29

mt_ignoreOgłoszono przetarg nieograniczony na usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Ogłoszenie
Środa, 09 Listopad 2016 15:17

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 9 listopada 2016 r.

 
Zapytanie ofertowe - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Środa, 02 Listopad 2016 16:07

Zapytanie ofertowe7 listopada 2016 roku upływa termin składania ofert na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek)

Więcej…
 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości
Środa, 02 Listopad 2016 15:22

przetarg_2.jpgOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Twardogórze i Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Przetarg rostrzygnięty - oferta wybrana
Piątek, 28 Październik 2016 14:38

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.

Więcej…
 
Przetarg rostrzygnięty - oferta wybrana
Środa, 26 Październik 2016 14:50

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz”. Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
Wtorek, 25 Październik 2016 12:50

 informacjaRuszyła kolejna edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina". Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem, dlatego tak ważna jest wiedza jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia, jakie przysługują możliwości dochodzenia

Więcej…
 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Piątek, 21 Październik 2016 08:29
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 października 2016 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 25 października o godzinie 16:00, natomiast spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 27 października o godzinie 15:30. Komisja rewizyjna spotka się 28 października o ogdzinie 16:30.
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 9 z 27

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl