top

feed-image Subskrybuj kanał RSS
Strona główna Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarki odpadami
Selektywna zbiórka odpadów
Wtorek, 04 Lipiec 2017 12:44

2017 07 04 segregacja 001W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) jednostki samorządu gminnego zostały zobowiązane do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów wybranych frakcji.

Więcej…
 
Poziomy recyklingu w Gminie Twardogóra
Wtorek, 09 Maj 2017 09:23

Informacja o poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - pobierz

 
Nie spalajmy odpadów
Środa, 09 Listopad 2016 14:38

2016 11 09 tworzywa sztuczne 2Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze

Więcej…
 
Regulamin korzystania z PSZOK-ów
Piątek, 29 Lipiec 2016 09:30

zgkim

Regulamin korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Twardogóra, określaja szczegółowe zasady ich funkcjonowania. Treść Regulaminu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, wraz z wprowadzajacą go Uchwałą Nr XXIII.247.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r.

aktualizacja: Czwartek, 13 Lipiec 2017 09:34
 
Zbiórka bioodpadów w Gminie Twardogóra
Piątek, 29 Lipiec 2016 08:18

ZGKM

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze, rozpoczyna selektywną zbiórkę bioodpadów. W związku z tym, w chwili obecnej, w/w Spółka rozpoczęła akcję rozprowadzania - wśród mieszkańców domków jednorodzinnych - worków w kolorze brązowym z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów pochodzenia organicznego,

Więcej…
 
Odbiór odpadów
Poniedziałek, 02 Maj 2016 09:11

mt_ignorePodmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Twardogóra od 01 stycznia 2016 r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra (dawny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze). Zebrane z terenu naszej gminy zmieszane odpady komunalne

Więcej…
 
Poziomy recyklingu w Gminie Twardogóra
Piątek, 29 Kwiecień 2016 10:02

Informacja o poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - pobierz

 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - NIE DO KOSZA!
Poniedziałek, 11 Styczeń 2016 08:47

mt_ignorePostępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688.). Zgodnie z przepisami tej ustawy nie wolno umieszczać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Więcej…
 
ZGKiM informuje
Wtorek, 16 Grudzień 2014 07:39

mt_ignoreZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze informuje o zmianie harmonogramu wywozu odpadów. Odbiór worków przypadający na dni: 25 grudnia, 26 grudnia, 01 stycznia będzie realizowany 24 grudnia, 29 grudnia oraz 2 stycznia. Odbiór pojemników przypadający na dni: 1 stycznia i 6 stycznia będzie realizowany 8 stycznia i 31 grudnia.

 
Materiały do pobrania
Czwartek, 23 Styczeń 2014 09:38

• Formularz deklaracji

• Załącznik do deklaracji - dla przedsiębiorców

Uchwała ze wzorem deklaracji

Terminy i częstotliwość wpłat

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Twardogóra

 

Uchwała Nr XXVIII.307.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Uchwała Nr XXVIII.309.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

• Uchwała Nr XXIII.247.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi

aktualizacja: Czwartek, 15 Marzec 2018 14:01
 
Wywóz odpadów - zmiana terminów grudniowych
Poniedziałek, 16 Grudzień 2013 14:28

Termin odbioru odpadów z  GOSZCZA, NOWEJ WSI GOSZCZAŃSKIEJ oraz KUŹNI GOSZCZAŃSKIEJ z 25.12.2013 zostaje zmieniony na 27.12.2013 r. Odpady segregowane, których odbiór przypada w dniu 25.12.2013 będą odebrane 18.12.2013 a te których termin przypada na 26.12.2013 będą odebrane 19.12.2013 r.

 
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Poniedziałek, 16 Grudzień 2013 12:27

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze. Przy ulicy Wrocławskiej 15 punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00 i 15:00-18:00, a w soboty 10:00-18:00. Punkt w Grabownie Wielkim na Składowisku Odpadów czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

 
Terminy i miejsce odbioru odpadów i nieczystości stałych
Poniedziałek, 16 Grudzień 2013 12:01

Na stronie zgk.twardogora.pl zamieszczone są informacje na temat harmonogramu wywozu odpadów.

 
Indywidualny rachunek bankowy dla wpłat za odpady
Piątek, 05 Lipiec 2013 10:52

Dla każdej nieruchomości w gminie Twardogóra został przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego. Obecnie listownie informujemy mieszkańców o numerze konta, na jaki należy dokonywać opłaty za odpady. Przesyłamy również WZÓR wypełnionego formularza wpłaty - kolejne blankiety nie będą przesyłane. Przypominamy, że płatności należy dokonywać do:

15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, POCZĄWSZY OD LIPCA 2013 R.
(PIERWSZA WPŁATA DO 15 LIPCA 2013 R.)

W przypadku nie otrzymania ww. pisma informującego o przydzielonym numerze rachunku, prosimy o dokonywanie opłat na ogólny numer konta podany na potwierdzeniu złożenia deklaracji, do czasu otrzymania informacji o indywidualnym koncie.

 
Poziom recyklingu w Gminie Twardogóra
Wtorek, 07 Maj 2013 13:37

Informacja o poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - pobierz (.pdf)

 
Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami
Poniedziałek, 06 Maj 2013 13:39

Uchwała nr XXI.150.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Twardogóra niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne - pobierz (.pdf, 178 Kb)

Więcej…
 


Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl