top

Strona główna Formularze
Formularze
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   wzór deklaracji
   załącznik do deklaracji
   treść uchwały
  • WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
   wzór wniosku
  • WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
   wzór wniosku
  • ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA OBSZARZE GMINY TWARDOGÓRA
   wzór wniosku
  • ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
   wzór wniosku
  • ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
   wzór wniosku
  • ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
   wzór zgłoszenia
  • ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI / UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ - informacja
   wzór wniosku
  • BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: GOSZCZ I GRABOWNO WIELKIE W GMINIE TWARDOGÓRA
   wzór formularza
   wzór oświadczenia
  • WNIOSEK O ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AZBESTU
   wzór wniosku     
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  • WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH - informacja
   wzór wniosku
  • ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY ORAZ W MIEJSCU SPRZEDAŻY - NA TERENIE MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA - informacja
   wzór wniosku
aktualizacja: Środa, 29 Marzec 2017 08:10
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl