top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej
Wtorek, 13 Listopad 2018 13:20

rada miejskaPierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej odbędzie się 20 listopada 2018 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń (nr 19) Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Treść postanowienia Komisarza Wyborczego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość
Wtorek, 13 Listopad 2018 10:59

przetarg 2Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Ćwiczenia Renegade
Środa, 07 Listopad 2018 10:15

mt_ignoreUrząd Miasta i Gminy w Twardogórze informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczeń zostanie nadany sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 
Przetarg nieograniczony - budowa kanalizacji
Poniedziałek, 05 Listopad 2018 11:02

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”. Szczegóły dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Konsultacje do projektu uchwały
Poniedziałek, 29 Październik 2018 12:22

informacja12 listopada upływa termin składania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019". Pełna treść ogłoszenia oraz projekt uchwały dostępne w BIP.

 
Wyniki wyborów samorządowych 2018
Piątek, 26 Październik 2018 09:42

informacjaInformacja o wynikach wyborów samorządowych, przeprowadzonych 21 października br., została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej - w menu: Wybory - Samorządowe - 2018. Bezpośredni link do obwieszczenia o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego znajduje się TUTAJ, a link do obwieszczenia o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów

Więcej…
 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/sprzedaży
Wtorek, 16 Październik 2018 13:35

informacjaBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/sprzedaży, stanowiących własność Gminy Twardogóra - z 16 października 2018 r.

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Poniedziałek, 15 Październik 2018 08:57

Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXLIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 18 października 2018 roku o godzinie 16:00 w świetlicy środowiskowej w Moszycach. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 18 października 2018 roku o godzinie 15:00 w świetlicy środowiskowej w Moszycach. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Piątek, 21 Wrzesień 2018 09:09

Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXLII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 września 2018 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 25 września o godzinie 16:00. Spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 27 września o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.

 
Ustny przetarg nieograniczony - lokal
Czwartek, 20 Wrzesień 2018 12:40

przetarg 2Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Drągowie. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Wykaz nieruchomości
Wtorek, 18 Wrzesień 2018 12:14

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z 18 września 2018 r.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość
Wtorek, 18 Wrzesień 2018 12:12

przetarg 2Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Ustny przetarg ograniczony - nieruchomość
Wtorek, 18 Wrzesień 2018 12:04

przetarg 2Ogłoszono ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Przetarg roztrzygnięty - oferta wybrana
Środa, 12 Wrzesień 2018 14:06

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”. Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacje o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Przetarg roztrzygnięty - oferta wybrana
Środa, 12 Wrzesień 2018 14:04

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze”. Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacje o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość
Wtorek, 11 Wrzesień 2018 11:39

przetarg 2Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Goszczu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Wykaz nieruchomości
Wtorek, 11 Wrzesień 2018 11:25

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy z 11 września 2018 r.

 
Nowa ustawa o imprezach turystycznych
Wtorek, 04 Wrzesień 2018 11:27

mt_ignore1 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowe przepisy dotyczą również organizacji pozarządowych, gdyż wpływają na działalność nie tylko w zakresie turystyki, ale również rekreacji, sportu i wypoczynku. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat, które dostępne są na portalu Województwa Dolnośląskiego.

Więcej…
 
Informacja dla wytwórców odpadów
Wtorek, 04 Wrzesień 2018 08:00

mt_ignoreInformacja dla wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach - podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) marszałek województwa

Więcej…
 
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego
Czwartek, 30 Sierpień 2018 08:03

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego
Wtorek, 21 Sierpień 2018 08:25

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Przetarg nieograniczony - przebudowa i remont nawierzchni
Poniedziałek, 20 Sierpień 2018 12:44

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Przetarg nieograniczony - przebudowa drogi
Piątek, 17 Sierpień 2018 11:45

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Ustny przetarg ograniczony - nieruchomość
Piątek, 17 Sierpień 2018 10:04

przetarg 2Ogłoszono ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wtorek, 07 Sierpień 2018 11:39

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 7 sierpnia 2018 r.

 
Przetarg roztrzygnięty - oferta wybrana
Środa, 11 Lipiec 2018 14:24

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa parkingu przy ul. Leśnej oraz wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (ul. Leśna) i nr 1451D (ul. Trzebnicka) w Twardogórze”. Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacje o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 30

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl