top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Środa, 09 Sierpień 2017 12:27

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 
Przetarg rozstrzygnięty - oferta wybrana
Środa, 09 Sierpień 2017 12:07

przetarg rozstrzygniety 2012Wybrana została najkorzystniejsza oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7". Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Ustny przetarg ograniczony - lokal niemieszkalny
Piątek, 28 Lipiec 2017 10:11

przetarg 2II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Goli Wielkiej. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana
Środa, 26 Lipiec 2017 13:19

przetarg_2.jpgOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grabownie Małym. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Projekty uchwał antysmogowych dla województwa
Poniedziałek, 24 Lipiec 2017 10:59

dsW związku z opracowywaniem przez Zarząd województwa dolnośląskiego, na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,poz. 519 z późn. zm.), projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

Więcej…
 
Ogłoszenie
Piątek, 21 Lipiec 2017 14:17

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Goszcz w zaczarowanym świecie muzyki". Pełna treść ogłoszenia dostępna na www.bip.twardogora.pl

 
Ogłoszenie
Środa, 19 Lipiec 2017 08:55

mt_ignoreOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - pełna treść ogłoszenia dostępna na bip.twardogora.pl

 
Ogłoszenie
Wtorek, 11 Lipiec 2017 09:00

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra - pobierz

 
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane
Piątek, 07 Lipiec 2017 09:53

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Środa, 05 Lipiec 2017 14:29

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 5 lipca 2017 r.

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Środa, 28 Czerwiec 2017 14:14

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 28 czerwca 2017 r.

 
Zaproszenie do złożenia ofert
Środa, 28 Czerwiec 2017 14:03

zapytanie ofertowe5 lipca 2017 roku upływa termin składania ofert na „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla terenów gminy Twardogóra”. Treść zaproszenia dostępna na stronie BIP

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Piątek, 23 Czerwiec 2017 11:21
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXIX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 26 czerwca o godzinie 16:00. Spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.
 
Zapytanie ofertowe - oferta wybrana
Poniedziałek, 19 Czerwiec 2017 12:04

mt_ignoreWybrana została najkorzystniejsza oferta na "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Twardogóra". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 14 czerwca 2017 r.

 
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
Środa, 14 Czerwiec 2017 13:38

informacjaW związku z wejściem w życie z dniem 17 czerwca br.  znowelizowanych przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów (wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.z 2017 r., poz. 1074)) informujemy, że jedną z najbardziej znaczących zmian w ww. ustawie będzie obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach

Więcej…
 
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Piątek, 09 Czerwiec 2017 14:36

informacjaZarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z projektami:
1) Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej ze względu na stwierdzone w 2015 roku przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, przyjętego uchwałą Nr 3642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Piątek, 09 Czerwiec 2017 11:33

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę pn. "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz na naukę pływania w roku szkolnym 2017/2018".  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://gim1.home.pl/cuw/bip/ AKTUALIZACJA - Zamawiający informuje, że zmienił treść SIWZ. Szczegóły na stronie Zamawiającego.

aktualizacja: Wtorek, 20 Czerwiec 2017 14:33
 
Poprawa szans na zatrudnienie osób 30+
Piątek, 09 Czerwiec 2017 09:33

projekt kwalifikacjeWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu realizuje projekt, dofinansowany ze środków EFS, skierowany do osób, które chcą podwyższych swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez pracy: bezrobotnych (zarejetrowanych w UP i niezarejestrowanych) lub biernych zawodowo.

Więcej…
 
Ogłoszenie
Czwartek, 08 Czerwiec 2017 13:58

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r. - POBIERZ

 
Ogłoszenie
Czwartek, 08 Czerwiec 2017 13:47

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra, zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r. - POBIERZ

 
Ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny
Czwartek, 08 Czerwiec 2017 12:30

przetarg 2Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Oświadczenie w sprawie wypadku podczas Dni Twardogóry 2017
Poniedziałek, 05 Czerwiec 2017 15:28

informacjaW związku z wypadkiem na dmuchanej zjeżdżalni, który miał miejsce w okolicy ul. Kopernika w Twardogórze podczas Dni Twardogóry 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra wyraża ubolewanie i składa wyrazy współczucia dzieciom i ich rodzinom, poszkodowanym w tym zdarzeniu.

Więcej…
 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości niezabudowane
Poniedziałek, 05 Czerwiec 2017 09:44

przetarg 2Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Środa, 31 Maj 2017 13:33

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 31 maja 2017 r.

 
Odwołanie przetargu
Poniedziałek, 29 Maj 2017 09:16

przetarg 2Odwołano II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 5 z 27

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl