top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Rusza program wsparcia dolnośląskiego rzemiosła
Poniedziałek, 10 Kwiecień 2017 11:22

informacjaZarząd Województwa Dolnośląskiego zainicjował w 2016 roku program wsparcia dolnośląskiego rzemiosła. Kluczowym działaniem zaplanowanym na ten rok jest utworzenie platformy internetowej www.rzemioslo.dolnyslask.pl, inwentaryzującej i prezentującej zakłady rzemieślnicze i ich ofertę.

Więcej…
 
Konkursy na stanowiska dyrektorów
Piątek, 07 Kwiecień 2017 13:21

informacja4 maja 2017 roku upływa termin składania ofert w konkursach na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej w Goszczu, Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim. Pełna treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Zaproszenie do złożenia ofert - usuwanie asbestu
Czwartek, 06 Kwiecień 2017 11:16
zapytanie ofertowe21 kwietnia 2017 roku upływa termin składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra. Treść zapytania ofertowego wraz załącznikami dostępna na stronie BIP
 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości niezabudowane
Środa, 05 Kwiecień 2017 13:18

przetarg_2.jpgOgłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość niezabudowana
Piątek, 31 Marzec 2017 10:14

przetarg_2.jpgOgłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Olszówce. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje
Środa, 29 Marzec 2017 09:02

mt_ignorePublikujemy rozporządzenie nr 5/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - pobierz

 
Ogłoszenie - zajęcia świetlicowe
Wtorek, 28 Marzec 2017 07:27
mt_ignoreBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że przyjmuje oferty na prowadzenie zajęć świetlicowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w świetlicy w Chełstowie. Oferty należy składać do 12 kwietnia 2017 r. Szczegóły w BIP.
 
Oferta wybrana
Poniedziałek, 27 Marzec 2017 09:09

mt_ignoreWybrana została oferta na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2017 w dniach 3, 4 czerwca 2017 roku". Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Czwartek, 23 Marzec 2017 11:40
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXVI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 marca 2017 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 28 marca o godzinie 16:00. Spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 29 marca o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.
 
Ogłoszenie
Wtorek, 21 Marzec 2017 11:33

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze, z dnia 6 września 2012 r. - pobierz

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości niezabudowane
Piątek, 17 Marzec 2017 15:02

przetarg_2.jpgOgłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Chełstowie i Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Przetarg rozstrzygnięty - oferta wybrana
Czwartek, 16 Marzec 2017 13:33

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek". Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Ogłoszenie
Środa, 15 Marzec 2017 15:08

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 15 marca 2017 r.

 
Ogłoszenie
Wtorek, 14 Marzec 2017 15:13

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski Kalaki" - pełna treść ogłoszenia dostępna na www.bip.twardogora.pl

 
Wspólnie zagospodarujmy przestrzeń Naszej Gminy
Wtorek, 14 Marzec 2017 07:49

mt_ignoreZapraszamy do aktywnego włączenia się w proces opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra poprzez wypełnienie ankiety - przejdź do ankiety. Ankieta będzie aktywna w terminie 14-31 marca (g.12:00) 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem

Więcej…
 
Opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Poniedziałek, 13 Marzec 2017 12:34
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaW związku z planowaną 14 marca 2017 roku XXV Sesją Rady Miejskiej publikujemy opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące: projektu uchwały nr 3 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (pobierz) oraz projektu uchwały nr 4 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez Gminę Twardogóra (pobierz).
 
Ogłoszenie
Piątek, 03 Marzec 2017 11:40

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusie rekreacyjno - wypoczynkowym i imprezach integracyjnych" - pełna treść ogłoszenia dostępna na www.bip.twardogora.pl

 
Ogłoszenie
Środa, 01 Marzec 2017 15:25

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I NAJMU" z dnia 1 marca 2017 r.

 
Zapytanie ofertowe - turnus kolonijny
Środa, 01 Marzec 2017 15:05

Zapytanie ofertowe31 marca 2017 roku upływa termin składania ofert na  "Realizację 10-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat". Treść zapytania ofertowego dostępna na stronie BIP.

 
Zaproszenie do złożenia ofert - cięcia zupełne i pielęgnacyjne
Wtorek, 28 Luty 2017 13:40
zapytanie ofertowe3 marca 2017 roku upływa termin składania ofert na wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych oraz karczowanie/frezowanie pni na terenie miasta i gminy Twardogóra. Treść zaproszenia dostępna jest na stronie BIP.
 
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane
Poniedziałek, 27 Luty 2017 09:39

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont chodników w ul. Grunwaldzkiej i Waryńskiego oraz utwardzenie placu przy budynku SZPZOZ i Przedszkolu Miejskim w Twardogórze”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości niezabudowane
Piątek, 24 Luty 2017 11:22

przetarg_2.jpgOgłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Zaproszenie do złożenia ofert - dzierżawa placu podczas Dni Twardogóra 2017
Czwartek, 23 Luty 2017 15:17
zapytanie ofertowe7 marca 2017 roku upływa termin składania ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2017 w dniach 3, 4 czerwca 2017 rok". Treść zapytania ofertowego wraz załącznikami dostępna na stronie BIP
 
Oferta na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
Czwartek, 23 Luty 2017 14:55

mt_ignore10 marca upływa termin składania ofert na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Szczegóły w BIP.

 
Ogłoszenie
Środa, 22 Luty 2017 14:03

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY" z dnia 22 lutego 2017 r.

 
Informacja
Czwartek, 16 Luty 2017 15:06

mt_ignoreInformujemy, że od 5 stycznia 2017 roku istnieje możliwość odpłatnego przejęcia przez Gminę Twardogóra od uprawnionych podmiotów urządzeń: wodociągowych i/lub kanalizacyjnych włączonych do systemu wodno- kanalizacyjnego będącego własnością Gminy Twardogóra obsługiwanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 5 z 25

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl