top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Środa, 28 Czerwiec 2017 13:14

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 28 czerwca 2017 r.

 
Zaproszenie do złożenia ofert
Środa, 28 Czerwiec 2017 13:03

zapytanie ofertowe5 lipca 2017 roku upływa termin składania ofert na „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla terenów gminy Twardogóra”. Treść zaproszenia dostępna na stronie BIP

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Piątek, 23 Czerwiec 2017 10:21
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXIX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 26 czerwca o godzinie 16:00. Spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.
 
Zapytanie ofertowe - oferta wybrana
Poniedziałek, 19 Czerwiec 2017 11:04

mt_ignoreWybrana została najkorzystniejsza oferta na "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Twardogóra". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 14 czerwca 2017 r.

 
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
Środa, 14 Czerwiec 2017 12:38

informacjaW związku z wejściem w życie z dniem 17 czerwca br.  znowelizowanych przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów (wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.z 2017 r., poz. 1074)) informujemy, że jedną z najbardziej znaczących zmian w ww. ustawie będzie obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach

Więcej…
 
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Piątek, 09 Czerwiec 2017 13:36

informacjaZarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z projektami:
1) Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej ze względu na stwierdzone w 2015 roku przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, przyjętego uchwałą Nr 3642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Piątek, 09 Czerwiec 2017 10:33

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę pn. "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz na naukę pływania w roku szkolnym 2017/2018".  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://gim1.home.pl/cuw/bip/ AKTUALIZACJA - Zamawiający informuje, że zmienił treść SIWZ. Szczegóły na stronie Zamawiającego.

aktualizacja: Wtorek, 20 Czerwiec 2017 13:33
 
Poprawa szans na zatrudnienie osób 30+
Piątek, 09 Czerwiec 2017 08:33

projekt kwalifikacjeWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu realizuje projekt, dofinansowany ze środków EFS, skierowany do osób, które chcą podwyższych swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez pracy: bezrobotnych (zarejetrowanych w UP i niezarejestrowanych) lub biernych zawodowo.

Więcej…
 
Ogłoszenie
Czwartek, 08 Czerwiec 2017 12:58

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r. - POBIERZ

 
Ogłoszenie
Czwartek, 08 Czerwiec 2017 12:47

informacjaOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra, zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r. - POBIERZ

 
Ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny
Czwartek, 08 Czerwiec 2017 11:30

przetarg 2Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Oświadczenie w sprawie wypadku podczas Dni Twardogóry 2017
Poniedziałek, 05 Czerwiec 2017 14:28

informacjaW związku z wypadkiem na dmuchanej zjeżdżalni, który miał miejsce w okolicy ul. Kopernika w Twardogórze podczas Dni Twardogóry 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra wyraża ubolewanie i składa wyrazy współczucia dzieciom i ich rodzinom, poszkodowanym w tym zdarzeniu.

Więcej…
 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości niezabudowane
Poniedziałek, 05 Czerwiec 2017 08:44

przetarg 2Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Środa, 31 Maj 2017 12:33

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 31 maja 2017 r.

 
Odwołanie przetargu
Poniedziałek, 29 Maj 2017 08:16

przetarg 2Odwołano II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Środa, 24 Maj 2017 12:47
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 31 maja 2017 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 30 maja o godzinie 16:00. Spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 31 maja o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.
 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości niezabudowane
Poniedziałek, 22 Maj 2017 11:40

przetarg 2Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Grabownie Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Zapytanie ofertowe - audyt wewnętrzny
Czwartek, 18 Maj 2017 13:04

Zapytanie ofertowe8 czerwca 2017 roku upływa termin składania ofert na „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Twardogóra”. Treść zapytania ofertowego dostępna w BIP.

 
Przetarg rostrzygnięty - oferty wybrane
Wtorek, 16 Maj 2017 13:54

oferta wybranaWybrane zostały najkorzystniejsze oferty przetargowe na "Remont i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”. Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Informacja dla przedsiębiorców
Piątek, 12 Maj 2017 12:03

mt_ignoreBurmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych, że 31 maja upływa termin dokonania wpłaty II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w roku 2017.

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Środa, 10 Maj 2017 13:13

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY" z dnia 10 maja 2017 r.

 
Zapytanie ofertowe - oferta wybrana
Wtorek, 09 Maj 2017 11:39

oferta wybranaWybrana została najkorzystniejsza oferta na „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra”. Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Piątek, 05 Maj 2017 12:37

informacjaObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę i rozbudowę zabytkowego kościoła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług kultury wraz z funkcjami towarzyszącymi - gastronomiczną, biurową, socjalną i techniczną - zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Uprawy GMO na terenach gminy
Piątek, 05 Maj 2017 11:52

mt_ignoreNa wniosek Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi prezentujemy list dotyczący "upraw GMO na terenie gminy" - pobierz

 
Informacja dla rolników i producentów rolnych
Piątek, 05 Maj 2017 11:31

informacjaW związku z mającymi miejsce w kwietniu b.r. ujemnymi temperaturami oraz opadami śniegu, które mogły wyrządzić szkody w uprawach rolnyc,h informujemy, że właściwą do szacowania tego typu szkód jest komisja powołana przez Wojewodę. W przypadku stwierdzenia szkód, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi lub ujemnymi skutkami przezimowania, należy

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 8 z 30

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl