top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia Poprawa szans na zatrudnienie osób 30+
Poprawa szans na zatrudnienie osób 30+
Piątek, 09 Czerwiec 2017 08:33

projekt kwalifikacjeWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu realizuje projekt, dofinansowany ze środków EFS, skierowany do osób, które chcą podwyższych swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez pracy: bezrobotnych (zarejetrowanych w UP i niezarejestrowanych) lub biernych zawodowo.

Mogą w nim uczestniczyć osoby (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 30 rok życia i zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej. Uczestnikiem projektu może być również każda osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, która ukończyła 50 lat (również z wykształceniem wyższym). Uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach z doradcą, nieodpłatnych szkoleniach zawodowych, których rodzaj i treść ustalamy po identyfikacji potrzeb uczestników (we współpracy z doradcą zawodowym). Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe (ok. 810 zł. brutto), zwrot kosztów przejazdu, materiały szkoleniowe i catering. Część uczestników będzie mogła skorzystać z udziału w trzymiesięcznym stażu zawodowym. Odbywając staż otrzymają stypendium stażowe - ok. 990 zł. brutto.

mt_ignoremt_ignoremt_ignore

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl