top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Środa, 29 Listopad 2017 13:39

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do użyczenia - pobierz.

 
Dotacje na rozwój sportu
Piątek, 24 Listopad 2017 08:30

mt_ignore15 grudnia 2017 roku upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra. O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Twardogóra. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bip.twardogora.pl.

 
Przetarg nieograniczony - nadzór inwestorski
Środa, 22 Listopad 2017 11:19

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie odpadów komunalnych
Poniedziałek, 20 Listopad 2017 09:51

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Zapytanie ofertowe - oferta wybrana
Czwartek, 16 Listopad 2017 15:13

mt_ignoreWybrana została najkorzystniejsza oferta na "Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra". Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Świetlice środowiskowe - oferty pracy
Czwartek, 16 Listopad 2017 08:14

mt_ignore15 grudnia 2017 r. upływa termin składania ofert na prowadzenie zajęć świetlicowych oraz pełnienie funkcji gospodarzy świetlic. Oferty dotyczą świetlic w: Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze. Szczegółowe informacje dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Przetarg nieograniczony - budowa ścieżki pieszo - rowerowej
Wtorek, 14 Listopad 2017 10:16

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Poniedziałek, 13 Listopad 2017 10:00
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXXIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 16 listopada 2017 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 14 listopada o godzinie 16:00. Spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 16 listopada o godzinie 15:00. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.
 
Zapytanie ofertowe - nasadzenia drzew
Piątek, 10 Listopad 2017 14:34

Zapytanie ofertowe15 listopada 2017 roku upływa termin składania ofert na „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra”. Treść zapytania ofertowego dostępna w BIP.

 
Przetarg rostrzygnięty - oferta wybrana
Piątek, 10 Listopad 2017 14:16

przetarg rozstrzygniety 2012Wybrana została najkorzystniejsza oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze". Szczegóły dotyczące przetargu oraz informacja o wyborze oferty dostępne w BIP.

 
Konsultacje do projektu uchwały
Środa, 08 Listopad 2017 15:04
informacja22 listopada upływa termin składania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018". Pełna treść ogłoszenia oraz projekt uchwały dostępne w BIP.
 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości
Środa, 08 Listopad 2017 13:05

przetarg 2Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Powiatowy Urząd Pracy informuje
Piątek, 03 Listopad 2017 10:31

mt_ignoreW dniach 13 – 24.11.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy organizuje spotkania dla pracodawców, podczas których przekazane zostaną informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkoleń dla bezrobotnych, staży oraz usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Urząd. Szczegóły na stronie olesnica.praca.gov.pl

Więcej…
 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wtorek, 31 Październik 2017 13:48

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA" z dnia 31 października 2017 r.

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i zbycia
Środa, 25 Październik 2017 12:49

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I ZBYCIA" z dnia 25 października 2017 r.

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Poniedziałek, 23 Październik 2017 08:03
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXXII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 24 października o godzinie 16:00. Spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 26 października o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.
 
Ogłoszenie
Środa, 18 Październik 2017 13:09

informacjaObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska, zgodnie z uchwałą Nr XXXI.347.2017 z dnia 28.09.2017 r. POBIERZ

 
Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie terenu przyległego do dworca PKP
Środa, 11 Październik 2017 14:29

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Ogłoszenie
Środa, 11 Październik 2017 13:40

informacjaNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony: „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA" z dnia 11 października 2017 r.

 
Konkursy dla organizacji pozarządowych
Poniedziałek, 09 Październik 2017 07:02

dsWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informuje o trwających konkursach dla organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje dostępne na umwd.dolnyslask.pl. Zachęcamy również do regularnego przeglądania zakładki organizacje pozarządowe na stronie umwd.dolnyslask.pl.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości
Piątek, 06 Październik 2017 11:10

przetarg 2Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Zapytanie ofertowe - konserwacja rowów melioracyjnych
Czwartek, 05 Październik 2017 09:20

Zapytanie ofertowe9 października  2017 roku upływa termin składania ofert na „Konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - etap 2”. Treść zapytania ofertowego dostępna w BIP.

 
Ustny przetarg ograniczony - lokal niemieszkalny
Wtorek, 03 Październik 2017 09:43

przetarg 2Ogłoszono III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Goli Wielkiej. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomości
Środa, 27 Wrzesień 2017 13:42

przetarg_2.jpgOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Grabownie Wielkim i Sosnówce. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl

 
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesja
Poniedziałek, 25 Wrzesień 2017 09:50
Rada Miejska - najbliższe komisje i sesjaXXXI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 września 2017 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń. Komisja Strategii i Rozwoju ma swoje posiedzenie 26 września o godzinie 16:00. Spotkanie Komisji Budżetowo-Finansowej odbędzie się 28 września o godzinie 15:30. Projekty uchwał oraz zawiadomienia dostępne w BIP.
 
Przetarg nieograniczony - budowa kanalizacji sanitarnej
Czwartek, 21 Wrzesień 2017 11:58

przetarg 2Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne na stronie bip.twardogora.pl.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 6 z 29

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl