top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Piątek, 25 Marzec 2011 09:32
i.jpgOgłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne" - pełna treść ogłoszenia i oferty
 
Ustny przetarg nieograniczony
Piątek, 04 Marzec 2011 14:19
Przetarg ustny nieograniczonyOgłoszono ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Wielkopolskiej 2 w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Ogłoszenie
Środa, 26 Styczeń 2011 13:55
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I SPRZEDAŻY", z dnia 26 stycznia 2010 r.
 
Ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego
Poniedziałek, 17 Styczeń 2011 09:12
OgłoszenieUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego udostępnia osobom zainteresowanym uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie. Pobierz treść uchwały - (.pdf, 550 KB)
aktualizacja: Czwartek, 27 Styczeń 2011 09:26
 
Wybrano oferty
Piątek, 14 Styczeń 2011 13:59
informacjaWybrano oferty na realizację zadań publicznych w roku 2011 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Pełna treść ogłoszenia - pobierz (.pdf, 480 KB)
aktualizacja: Piątek, 14 Styczeń 2011 14:03
 
Dopłaty dla rolników
Piątek, 14 Styczeń 2011 13:48
informacjaOddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu informuje, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać w
aktualizacja: Piątek, 14 Styczeń 2011 13:58
Więcej…
 
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
Środa, 12 Styczeń 2011 08:05
KomunikatW związku z akcją protestacyjną urzędowych lekarzy weterynarii polegającą na odmowie wykonywania czynności urzędowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy informuje, że od dnia 3 stycznia 2011 roku: 1. Świadectwa zdrowia dla świń przeznaczonych do uboju;
2. Świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych między stadami; 3. Świadectwa zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do ubojni wystawiane będą przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy, ul. 3 Maja 20 w godzinach 7.30-15.00 w dniach od poniedziałku do piątku, tel. 71 314 26 11. Badanie próby mięsa, świń, dzika na obecność włośni odbywać się będzie w siedzibie inspektoratu we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.00, tel. 71 314 26 11.
aktualizacja: Środa, 12 Styczeń 2011 08:15
 
Przetarg nieograniczony
Czwartek, 30 Grudzień 2010 15:29
przetarg.jpgOgłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze". Ogłoszenie o przetargu z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Zamówienia Publiczne.
 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30.12.2010 r.
Czwartek, 30 Grudzień 2010 15:13
Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym w dniu 8 grudnia 2010 r. konkursem ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz w nawiązaniu do złożonych ofert informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu wynikający z punktu VI ppkt 1 ogłoszenia o konkursie zostaje przedłużony do 14 stycznia 2011 r.

 Powyższe podyktowane jest wezwaniem oferentów do uzupełnienia ofert.

Burmistrz

Jan Dżugaj

Treść ogłoszenia

 
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
Środa, 29 Grudzień 2010 14:17
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY", z dnia 29 grudnia 2010 r.
aktualizacja: Środa, 29 Grudzień 2010 14:31
 
Ogłoszenie ZGKiM
Środa, 29 Grudzień 2010 09:57
informacjaOgłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - pełna treść ogłoszenia (.pdf 1,59mb)
aktualizacja: Środa, 29 Grudzień 2010 10:00
 
Przetarg nieograniczony
Wtorek, 28 Grudzień 2010 13:32
przetarg.jpgOgłoszono przetarg nieograniczony na "Przebudowę i remonty dróg gminnych w gminie Twardogóra". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Zamówienia Publiczne.
 
Ogłoszenie
Wtorek, 21 Grudzień 2010 08:38
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17, AM 1 położonych w obrębie Moszyce - pełna treść ogłoszenia (.pdf 564KB)
 
Przetarg ustny nieograniczony
Środa, 15 Grudzień 2010 14:45
Przetarg ustny nieograniczonyOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sosnówce. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
aktualizacja: Środa, 15 Grudzień 2010 14:48
 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Piątek, 10 Grudzień 2010 08:05
InformacjaZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości, że na terenie Miasta i Gminy Twardogóra osobami wyznaczonymi do badania mięsa są lekarze weterynarii Marek Balicki, Grzegorz Grobelny oraz Renata Lisek.
aktualizacja: Piątek, 10 Grudzień 2010 08:43
Więcej…
 
Konkurs ofert
Środa, 08 Grudzień 2010 14:54
OgłoszenieOgłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Do pobrania - ogłoszenie, załączniki, wzór oferty, wzór sprawozdania.
aktualizacja: Środa, 08 Grudzień 2010 15:02
 
Pomoc unijna dla rolników
Poniedziałek, 06 Grudzień 2010 14:26
OgłoszenieAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza potencjalnych beneficjentów do składania w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym wniosków o pomoc unijną w zakresie: "Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzania odpowiednich działań naprawczych", "Ułatwiania startu młodym rolnikom", "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Modernizacji Gospodarstw Rolnych". Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów na stronie www.arimr.gov.pl.
 
Przetarg ustny nieograniczony
Środa, 17 Listopad 2010 14:43
Przetarg ustny nieograniczonyOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Twardogórze za stadionem. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Ogłoszenie
Środa, 17 Listopad 2010 14:41
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA I SPRZEDAŻY", z dnia 7 listopada 2010 r.
 
Przetarg ustny nieograniczony
Środa, 03 Listopad 2010 14:24
Ogłoszenie o przetarguOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Ogłoszenie
Środa, 27 Październik 2010 13:42
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU, DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY", z dnia 27 października 2010 r.
 
Przetarg ustny nieograniczony
Poniedziałek, 18 Październik 2010 14:12
Ogłoszenie o przetarguOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Ratuszowej 3 w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Przetarg ustny nieograniczony
Środa, 06 Październik 2010 11:15
Ogłoszenie o przetarguOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sosnówce. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Informacja
Środa, 29 Wrzesień 2010 13:39
OgłoszenieInformujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Twardogóra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
aktualizacja: Środa, 29 Wrzesień 2010 13:51
 
Przetarg ustny nieograniczony
Poniedziałek, 20 Wrzesień 2010 14:02
Ogłoszenie o przetarguOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na "Najem lokalu użytkowego przy ulicy Ratuszowej 3 w Twardogórze". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Ogłoszenie
Środa, 15 Wrzesień 2010 11:17
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY", z dnia 15 września 2010 r.
 
« PoczątekPoprzednia212223242526272829NastępnaOstatnie »

Strona 27 z 29

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl