top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Ogłoszenie
Środa, 23 Grudzień 2009 16:21
moz-screenshot.pngmoz-screenshot-1.pngNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY", z dnia 15 grudnia 2009 r.
 
Unieważnienie postępowania
Piątek, 11 Grudzień 2009 14:12
Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 93 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IT.0341-29/09 na "Dostawę nowego aparatu USG do SZPZOZ w Twardogórze" prowadzonego w trybie zapytania o cenę – pełna treść zawiadomienia z 10.12.2009 r. (.pdf 284 KB).
 
Zadania oświatowe w roku szkolnym 2008/2009
Poniedziałek, 30 Listopad 2009 09:22
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 - pobierz (.pdf 11,9 MB)
aktualizacja: Piątek, 04 Grudzień 2009 16:16
 
Przetarg ustny nieograniczony
Piątek, 20 Listopad 2009 12:08
Przetarg ustny nieograniczonyOgłoszenie w sprawie ustnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych położonych przy ulicach: 1 maja 3 oraz Partyzantów 6 w Twardogórze dostępne w twardogórskim Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi / Nieruchomości
aktualizacja: Piątek, 20 Listopad 2009 12:15
 
Ogłoszenie
Środa, 04 Listopad 2009 10:38
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY", z dnia 4 listopada 2009 r.
 
Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi
Wtorek, 27 Październik 2009 09:20
Trwają prace na przyjęciem programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi. Przed przyjęciem dokumentu projekt został wyłożony do konsultacji - pobierz (.pdf, 1,2mb). Opinie można składać do 6 listopada 2009 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub osobiście w Biurze Obsługi Petenta Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, pok. nr 10.
 
Unieważnienie przetargu
Czwartek, 15 Październik 2009 15:22

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze" – pełna treść ogłoszenia z 15.10.2009 r. (.pdf 275.03 KB).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi.

 
Ogłoszenie
Środa, 07 Październik 2009 11:15
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY", z dnia 28 września 2009 r.
 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy
Poniedziałek, 14 Wrzesień 2009 14:51
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy dotycząca akcji szczepienia lisów wolno żyjących. Pełna treść informacji - pobierz (.pdf, 159 KB)
aktualizacja: Poniedziałek, 14 Wrzesień 2009 14:55
 
Informacja Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
Poniedziałek, 14 Wrzesień 2009 14:44
Informacja Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu dotycząca zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Pełna treść informacji - pobierz (.pdf, 569 KB)
aktualizacja: Poniedziałek, 14 Wrzesień 2009 14:51
 
Ogłoszenie
Środa, 02 Wrzesień 2009 13:35
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I SPRZEDAŻY", z dnia 2 września 2009 r.
aktualizacja: Środa, 02 Wrzesień 2009 14:31
 
Stypendium socjalne 2009/20010
Wtorek, 18 Sierpień 2009 14:21
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2009/2010 należy składać w terminie od 1 do 15 września 2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, pokój nr 10. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Informacja o sposobie załatwiania spraw / Oświata
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
Piątek, 14 Sierpień 2009 09:21

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Twardogóra".

Treść ogłoszenia z 14.08.2009 r. o wyborze oferty (pdf - 226.74KB)

 
Unieważnienie przetargu
Czwartek, 13 Sierpień 2009 13:47

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze" – pełna treść ogłoszenia z 13.08.2009 r. (.pdf 287.03 KB).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi.

 
Ogłoszenie
Środa, 15 Lipiec 2009 11:53
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY", z dnia 15 lipca 2009 r.
aktualizacja: Środa, 15 Lipiec 2009 11:54
 
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Czwartek, 09 Lipiec 2009 14:56
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie. W przypadku, gdy na zadeklarowanych, we wniosku o przyznanie płatności, działkach rolnych powstały szkody w uprawach, rolnik powinien, w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności dostarczyć, do kierownika biura powiatowego, dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych.Dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi jest protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Czwartek, 02 Lipiec 2009 14:40

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze" – pełna treść ogłoszenia (.pdf 167.23 KB).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi.

aktualizacja: Czwartek, 02 Lipiec 2009 15:00
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Środa, 01 Lipiec 2009 15:11

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 11 maja 2009 r. znak DM-Ś/JB/7660-92/125-III/08 udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Twardogórze pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie kwatery i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim – pełna treść obwieszczenia (.pdf 25.39 KB).

aktualizacja: Środa, 01 Lipiec 2009 15:36
 
Przetarg nieograniczony
Wtorek, 30 Czerwiec 2009 15:10
Ogłoszono przetarg nieograniczony na "Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Twardogóra". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Zamówienia Publiczne.
aktualizacja: Środa, 01 Lipiec 2009 15:07
 
« PoczątekPoprzednia2122232425262728NastępnaOstatnie »

Strona 28 z 28

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl