top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia
Informacje/Ogłoszenia
Przetarg nieograniczony
Wtorek, 28 Grudzień 2010 13:32
przetarg.jpgOgłoszono przetarg nieograniczony na "Przebudowę i remonty dróg gminnych w gminie Twardogóra". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Zamówienia Publiczne.
 
Ogłoszenie
Wtorek, 21 Grudzień 2010 08:38
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17, AM 1 położonych w obrębie Moszyce - pełna treść ogłoszenia (.pdf 564KB)
 
Przetarg ustny nieograniczony
Środa, 15 Grudzień 2010 14:45
Przetarg ustny nieograniczonyOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sosnówce. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
aktualizacja: Środa, 15 Grudzień 2010 14:48
 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Piątek, 10 Grudzień 2010 08:05
InformacjaZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości, że na terenie Miasta i Gminy Twardogóra osobami wyznaczonymi do badania mięsa są lekarze weterynarii Marek Balicki, Grzegorz Grobelny oraz Renata Lisek.
aktualizacja: Piątek, 10 Grudzień 2010 08:43
Więcej…
 
Konkurs ofert
Środa, 08 Grudzień 2010 14:54
OgłoszenieOgłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Do pobrania - ogłoszenie, załączniki, wzór oferty, wzór sprawozdania.
aktualizacja: Środa, 08 Grudzień 2010 15:02
 
Pomoc unijna dla rolników
Poniedziałek, 06 Grudzień 2010 14:26
OgłoszenieAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza potencjalnych beneficjentów do składania w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym wniosków o pomoc unijną w zakresie: "Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzania odpowiednich działań naprawczych", "Ułatwiania startu młodym rolnikom", "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Modernizacji Gospodarstw Rolnych". Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów na stronie www.arimr.gov.pl.
 
Przetarg ustny nieograniczony
Środa, 17 Listopad 2010 14:43
Przetarg ustny nieograniczonyOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Twardogórze za stadionem. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Ogłoszenie
Środa, 17 Listopad 2010 14:41
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA I SPRZEDAŻY", z dnia 7 listopada 2010 r.
 
Przetarg ustny nieograniczony
Środa, 03 Listopad 2010 14:24
Ogłoszenie o przetarguOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Ogłoszenie
Środa, 27 Październik 2010 13:42
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU, DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY", z dnia 27 października 2010 r.
 
Przetarg ustny nieograniczony
Poniedziałek, 18 Październik 2010 14:12
Ogłoszenie o przetarguOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Ratuszowej 3 w Twardogórze. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Przetarg ustny nieograniczony
Środa, 06 Październik 2010 11:15
Ogłoszenie o przetarguOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sosnówce. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Informacja
Środa, 29 Wrzesień 2010 13:39
OgłoszenieInformujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Twardogóra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
aktualizacja: Środa, 29 Wrzesień 2010 13:51
 
Przetarg ustny nieograniczony
Poniedziałek, 20 Wrzesień 2010 14:02
Ogłoszenie o przetarguOgłoszono przetarg ustny nieograniczony na "Najem lokalu użytkowego przy ulicy Ratuszowej 3 w Twardogórze". Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Nieruchomości.
 
Ogłoszenie
Środa, 15 Wrzesień 2010 11:17
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY", z dnia 15 września 2010 r.
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania IT.341-31/10
Poniedziałek, 06 Wrzesień 2010 14:15

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IT.341-31/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi w Grabownie Wielkim dz. nr 336/5 AM 3 GM. Twardogóra".  Zawiadomienie z dnia 06.09.2010 r. o unieważnieniu postępowania oraz dokumentacja przetargowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Zamówienia Publiczne.

Pełna treść ogłoszenia z 06.09.2010 r. o unieważnieniu postępowania (plik .pdf: 380,8 KB).
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (IT.341-24/10)
Piątek, 13 Sierpień 2010 09:48

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IT.341-24/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gminazjum Nr 1 w Twardogórze".  Zawiadomienie z dnia 12.08.2010 r. o unieważnieniu postępowania oraz dokumentacja przetargowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi/Zamówienia Publiczne.

Pełna treść ogłoszenia z 12.08.2010 r. o unieważnieniu postępowania (plik .pdf: 206,43 KB).

 
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania
Czwartek, 12 Sierpień 2010 14:55
Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IT.341-25/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi w Grabownie Wielkim dz. nr 336/5 AM 3 Gm. Twardogóra".   – pełna treść ogłoszenia z 12.08.2010 r. (.pdf 309.63 KB).
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Czwartek, 12 Sierpień 2010 14:48
Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IT.341-23/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480 D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowę infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra".   – pełna treść ogłoszenia z 12.08.2010 r. (.pdf 286.83 KB).
aktualizacja: Czwartek, 12 Sierpień 2010 15:00
 
Ogłoszenie
Wtorek, 22 Czerwiec 2010 07:01
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 55/4, 55/5, 55/6 AM-1, położonych w obrębie Chełstówek, gmina Twardogóra - pełna treść ogłoszenia (.pdf 303 KB)
aktualizacja: Wtorek, 22 Czerwiec 2010 07:05
 
Ogłoszenie Burmistrza
Czwartek, 17 Czerwiec 2010 07:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra dla terenu położonego w obrębie Grabowno Wielkie. Pełna treść ogłoszenia (285 KB)
 
Przetarg ustny nieograniczony
Wtorek, 08 Czerwiec 2010 10:20
Przetarg ustny   nieograniczonyOgłoszenie w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na: najem lokalu użytkowego położonego w Twardogórze przy ulicy Wielkopolskiej dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w menu Przetargi / Nieruchomości.
 
Ogłoszenie
Środa, 02 Czerwiec 2010 09:55
OgłoszenieZalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w związku z sytuacją powodziową - pełna treść do pobrania (.pdf 360KB)
 
Ogłoszenie Burmistrza
Wtorek, 25 Maj 2010 13:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie oferty złożonej przez Klub Sportowy Polonia w ramach realizacji zadania publicznego, a także oferta klubu sportowego dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu Informacje i ogłoszenia.
aktualizacja: Wtorek, 25 Maj 2010 13:31
 
Ogłoszenie
Środa, 19 Maj 2010 14:25
OgłoszenieNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:  „WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY", z dnia 13 maja 2010 r.
 
Ogłoszenie Burmistrza
Poniedziałek, 17 Maj 2010 10:51
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie VIVA ART w ramach realizacji zadania publicznego, a także oferta stowarzyszenia dostęp w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu Informacje i ogłoszenia.
 
« PoczątekPoprzednia21222324252627282930NastępnaOstatnie »

Strona 28 z 30

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl