top

Strona główna Fundusze europejskie Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze - zadanie zakończone
Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze - zadanie zakończone

ue_znaki12.jpg

Na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze” Gmina Twardogóra pozyskała środki z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Koszt całkowity projektu brutto: 5 663 916,21 zł. Kwota dotacji z POIiŚ: 2 296 401,54 zł. Na przedmiotowe zadanie w 2013 roku Gmina otrzymała również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1 884 700 zł.
Umowę o dofinansowanie z POIiŚ podpisano 28 marca 2014 roku w twardogórskim ratuszu.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej i użytkowanej miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze. W ciągu 31 lat eksploatacji właściwości użytkowe obiektów oczyszczalni pogorszyły się, co wpłynęło również na ich sprawność techniczną i trudności w spełnieniu aktualnych wymogów jakości ścieków oczyszczonych.
Zrealizowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z przebudową (modernizacją) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze jest równoznaczne z osiągnięciem efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków, a co za tym idzie spełnieniem wymogów dyrektywy 91/271/EWG i Dyrektywy 2000/60/WE - Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze

Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze

Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze

Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze

Zobacz więcej zdjęć z realizacji.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl