top

Strona główna Zabytki Zespół Pałacowo-Parkowy w Goszczu
Zespół Pałacowo-Parkowy w Goszczu

Słynne ruiny stanowią zabytek I grupy. Pierwszy pałac w Goszczu wybudowano w latach 1730-1740 na miejscu XII wiecznego zamku. Zniszczył go jednak ogromny pożar w 1749 r. W latach 1749-1755 powstawał nowy pałac, którego ruiny możemy dziś oglądać. Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wokół prostokątnego dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu zabudowany na planie podkowy z półkolistymi łącznikami przechodzącymi po bokach w oficyny mieszkalne i budynki gospodarskie.

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_001.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_006.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_003.jpg

 

Do pałacu przylega od strony północnej majdan otoczony domami służby dworskiej i murem z trzema bramami, a dalej na północy kościół dworski, połączony niegdyś z pałacem za pośrednictwem oranżerii. Budynki murowane z cegły (korpus z kamienia i rudy darniowej), otynkowane, z dachami mansardowymi krytymi dachówką. Do stycznia 1945 r. obiekt ten należał do rodziny Reinchenbachów. Potem zajęły go wojska radzieckie, a następnie oddano go w zarząd miejscowej administracji. W wigilię Bożego Narodzenia w 1947 r. wybuchł pożar w pałacu i pomimo dwóch tygodni ratowania go przez kilkanaście jednostek straży pożarnej spłonął. W części południowej i wschodniej rozległy park z założonym w 1830 roku stawem o wydłuzonym kształcie i przylegające do niego pozostałości parku naturalistycznego. Obecnie zachowane są ślady ogrodu ozdobnego, grabowych alei i pojedynczo nasadzone dęby, w części zachodniej parku ruiny pawilonu ogrodowego. Obecnie część zespołu wykorzystywana jest jako zabudowania mieszkalne i zabudowania gospodarcze.
 
Stopniowo przywracana jest świetność budynkom folwarcznym. W latach 2013 - 2015 wyremontowano fragment skrzydła północno-zachodniego, z przeznaczeniem na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych. Odbywają się tam przedstawienia teatralne, wystawy oraz plenery malarskie.

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_004.jpg

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_002.jpg

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_005.jpg

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl