top

Strona główna Inwestycje Gminne inwestycje
Gminne inwestycje
Piątek, 31 Październik 2014 12:35

Gminne inwestycjeW przetargu nieograniczonym na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Sosnówce i Drogoszowicach - etap I obejmujący lewą stronę od wyjazdu z Sosnówki, przez las aż za zakręt w Drogoszowicach (1,85 km) wpłynęły 3 oferty. Na drugi etap - obustronne ścieżki pieszo-rowerowe w Sosnówce i po prawej stronie w Drogoszowicach - złożone zostały 4 oferty. I etap zadania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu tj. do kwoty 193 296,00 zł.

mt_ignore

Przebudowa Placu Piastów
Na przebudowę pasa drogowego w Pl. Piastów w Twardogórze w przetargu nieograniczonym nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie będzie realizowane w pierwszej połowie przyszłego roku.

Chodnik przy Jagiełły
Rusza remont chodnika przy ulicy Jagiełły w Twardogórze. Nową nawierzchnię ułoży firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna za 105 000 zł. Chodnik powinien być gotowy do 25 listopada.

Droga w Sosnówce
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych dofinansowany został remont drogi gminnej w Sosnówce (Kolonia Sosnówka) w kwocie 199 000 zł, który wykonała spółka Gembiak - Mikstacki z Krotoszyna za 222 289,17 zł.

Pałac w Goszczu
Rozpoczął się drugi etap remontu pałacu w Goszczu. Dawna stajnia zostanie przebudowana na budynek usługowy o funkcji recepcyjnej i wystawienniczej oraz utworzona zostanie strefa wejściowa przed nim oraz przed wyremontowanym niedawno byłym maneżem. Zakres prac obejmuje: budowę pomieszczeń administracyjnych i wystawowych wraz z zapleczem socjalnym, budowę toalet, przebudowę posadzek, wykonanie instalacji c.o. (przebudowę kotłowni gazowej) i wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza, rozbudowę instalacji hydrantowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z oświetleniem, wystrój wnętrz sali wystawowej oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych. Zakupione i zainstalowane zostanie także wyposażenie technologiczne sceny w budynku maneżu: okotarowanie, nagłośnienie, oświetlenie, rzutnik z ekranem multimedialnym, rolety okien, a także zagospodarowany będzie teren: nowa brama w strefie wejściowej, elementy małej architektury, oświetlenie, zieleń ozdobna i parking. Zakończenie prac planowane jest do końca maja 2015 r. Umowa na wykonawstwo została podpisana z firmą Intermax Wiesław Puchalski z Przygodzic na kwotę 1 333 333,33 zł. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach.na centrum edukacyjno - kulturalno -turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo - PO Ryby 2007-2013, realizowana w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu (tj. 1,5 mln zł - I i II etap).

mt_ignore

Nowe oświetlenie
Gmina w porozumieniu z Tauronem uzupełnia oświetlenie drogowe. Zawarte zostały umowy na wykonawstwo nowych punktów m.in. w Brodowcach, Kolonii Grabowno, Kolonii Sosnówce, przy ulicy Jodłowej i Asnyka w Goszczu, przy placu zabaw w Chełstówku, przy drodze gruntowej obok ulicy Leśnej w Twardogórze (skręt w prawo przy transformatorze), w Grabownie Małym (od dolnego przystanku PKS w lewo do ostatnich zabudowań), w Drągowie (droga za blokami). Większość zostanie wykonana jeszcze w tym roku, do marca wykonane zostaną punkty wymagające pozwolenia na budowę.

Woda na cmentarzu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze wykonał na zlecenie gminy 466 m przyłącza wody do cmentarza parafialnego w Grabownie Wielkim.

Projekty
W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa przebudowy budynku PKP na centrum przesiadkowe z usługami towarzyszącymi m.in. jak hostel, punkt informacyjny, rowerownia, obsługa pasażerska, kręgielnia, restauracja. Zakończony został projekt elewacji i dachów w zespole pałacowym w Goszczu. Gmina złożyła równolegle wniosek o pozwolenie na budowę i o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mt_ignore

Szlaki turystyczne
Gmina Twardogóra zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz utworzenia miejsca postoju w Sosnówce.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl