top

Strona główna Inwestycje Przebudowa fragmentu zespołu pałacowego w Goszczu
Przebudowa fragmentu zespołu pałacowego w Goszczu
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 14:00

2013 06 18 goszcz 001W goszczańskim zespole pałacowym powstały zalążki Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego kultywowania tradycji regionalnych. Remont zabytku został odebrany 17 grudnia 2013 r. przez inwestora, a 23 stycznia br. przeszedł pozytywny odbiór konserwatorski z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego realizacja to pierwszy etap działań, których efektem ma być zabezpieczenie kompleksu przed dewastacją oraz udostępnienie go do użytku mieszkańcom i turystom. Na planowane centrum gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości do 1,5 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Remont wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HARAS” Arkadiusza Harasimowicza z Wrocławia za kwotę 1 524 002,83 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 1 053 172,69 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji prowadziło Biuro Budowlane Koszt-Bud Tadeusza Gruchały z Ostrzeszowa. Gmina zleciła równolegle opracowanie projektu na remont dachów i elewacji pozostałych obiektów zespołu pałacowego z wyłączeniem ruin w części głównej, dla których rozważane jest odrębne opracowanie obejmujące odgruzowanie i zabezpieczenie tej części obiektu, a także wykonanie platform widokowych umożliwiających bezpieczne zwiedzanie oraz projekt aranżacji wnętrza byłej stajni oraz placu - strefy wejściowej do pałacu od strony ulicy Twardogórskiej.


05.08.2013
Trwają prace związane z pokryciem dachowym. Konstrukcja drewniana została odebrana. Rozpoczynają się prace przy elewacji.


05.07.2013
Rozpoczęte zostały prace przy instalacjach elektrycznych, a równolegle wykonywana jest izolacja starych murów.


19.06.2013
Prace przy remoncie pałacu przebiegają zgodnie z harmonogramem. W najbliższym czasie ukończona zostanie odbudowa fragmentu budynku, w którym znajdować się będzie część sanitarna. Remont skomplikowanej konstrukcji więźby dachowej został już w zasadniczym stopniu zakończony. Wkrótce odbęda się odbiory prac.


24.05.2013
Trwa remont fragmentu pałacu w Goszczu, w części widocznej od ulicy Twardogórskiej. W pierwszej kolejności rozebrane zostały przyległe do budynku maneżu i byłej stajni obiekty gospodarcze. Zdemontowane zostało również pokrycie dachowe, a obecnie trwają prace naprawcze przy więźbie dachowej oraz prace elewacyjne. Wewnątrz obiektu skuwane są tynki oraz posadzki. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HARAS” Arkadiusza Harasimowicza z Wrocławia za kwotę 1 524 002,83 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji objęło Biuro Budowlane Koszt-Bud Tadeusza Gruchały z Ostrzeszowa. Na planowane w pałacu centrum edukacyjno-kulturalno-turystyczne kultywowania tradycji regionalnych gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości do 1,5 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Odebrane zostały roboty rozbiórkowe. Obecnie wykonywane są prace izolacyjne ścian oraz odtwarzane są gzymsy na elewacji. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.


19.03.2013
Ruszył remont fragmentu pałacu w Goszczu, w części widocznej od ulicy Twardogórskiej. W pierwszej kolejności rozebrane zostały przyległe do budynku maneżu i byłej stajni obiekty gospodarcze. Zdemontowane zostało również pokrycie dachowe, a obecnie trwają prace naprawcze przy więźbie dachowej oraz prace elewacyjne. Wewnątrz obiektu skuwane są tynki oraz posadzki.


24.01.2013
Spośród 20 przetargowych ofert na przebudowę fragmentu skrzydła północno-zachodniego zespołu pałacowego w Goszczu najkorzystniejszą okazała się Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „HARAS” Arkadiusza Harasimowicza z Wrocławia na kwotę 1 524 002,83 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana 16 stycznia. W tym samym dniu nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji objęło Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusza Gruchały z Ostrzeszowa, z którym zawarto umowę na kwotę 14 760 zł. 


01.08.2012
Burmistrz Jan Dżugaj, przy kontrasygnacie Skarbnika Izabeli Kłosowskiej, reprezentując beneficjenta - Gminę Twardogóra, zawarł z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Planowana całkowita wartość zadania to 3 049 375 zł. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli ok. 1 500 000 zł.
mt_ignore
W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja dachu i stropu drewnianego, izolacja stropów i dachu z kompleksowym jego remontem, obróbkami blacharskimi i wymianą rynien, wykonane zostaną elewacje zewnętrzne z odtworzeniem elementów sztukatorskich, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostaną zabezpieczenia p/poż wraz z instalacją, a także remont odtworzeniowy schodów, wykonanie izolacji podpodłogowych oraz podłóg i posadzek w obiekcie, instalacji elektrycznych, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, remont ścian wewnętrznych, wykonanie nowych instalacji: wod.-kan i c.o. z kotłownią gazową oraz wentylacji mechanicznej, W wyniku prac zostanie odrestaurowana powierzchnia użytkowa obiektu o całkowitej powierzchni 1 174,97 m.kw. Do użytku na cele kulturalne zostaną oddane m.in. sala, scena, podscenie, galeria, sanitariaty, hala z zapleczem.
Realizacja inwestycji umożliwi przeznaczenie obiektu na szeroko rozumianą działalność kulturalną. Wyrażać się to będzie poprzez m.in. działania edukacyjne szkół w zakresie realizacji przedstawień teatralnych (próby oraz spektakle przed publicznością), a także organizacji kół historycznych; działalność biblioteki organizującej warsztaty malarskie wraz z plenerem oraz wystawami namalowanych obrazów. Ponadto atrakcją będą ekspozycje w części wystawienniczej obiektu (hali) dotyczące tradycji rzemieślniczych szczególnie związanych z meblarstwem („Dom Mebla”), a także o wartościach historycznych zespołu pałacowo-parkowego czy wystawy łowiectwa.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1  

aktualizacja: Wtorek, 12 Sierpień 2014 13:26
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl