top

Strona główna Fundusze europejskie Budowa hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - zadanie zakończone
Budowa hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - zadanie zakończone

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego śląska”
ue_znaki7.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wybór do dofinansowania
17 czerwca 2010 roku  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu w ramach Działania 7.2 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”)  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze”.
 
Umowa o dofinansowanie
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Twardogóra została zawarta 22 października 2010 r.  Całkowita wartość projektu  9 411 237,45 zł. Dofinansowanie na poziomie 41,09% %, w wysokości 3 867 077,47 zł. W wyniku spisanego aneksu nr UDA –RPDS.07.02.00-02-010/10-01 z dnia 28 lipca 2011 r. zwiększony został poziom dofinansowania do  49,81% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, tj. do 4 686 522,01 zł. Kolejny aneks (nr UDA –RPDS.07.02.00-02-010/10-02) spisano dnia 14 września 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD przyznała Gminie Twardogóra na niniejszy projekt dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 6 480 779,69 zł i stanowiącej nie więcej niż 68,88 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Przedmiotowy projekt został również dofinansowany w wysokości 2 784 500,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki (umowa nr 0083/07/097) oraz  w wysokości  48 800,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (umowa dotacji nr 04/OA/WR/2007 z 17.10.2007 r.).
 
Cel i zakres projektu
Hala sportowo-widowiskowa została zaprojektowana jako obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, połączony łącznikiem z istniejącą halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze. Hala składa się z hali głównej o wymiarach areny 25 x 45 x 9,30m. Płyta sportowa składa się z zestawu trzech boisk poprzecznych do widowni (boiska do koszykówki, boisko do siatkówki) i jednego zestawu boisk podłużnych (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna). Widownia mieści 384 osoby. Zaprojektowana została z pochyloną podłogą schodową z rozmieszczonymi na niej miejscami siedzącymi. W obiekcie wybudowano pięć zespołów szatniowo-sanitarnych, w tym jedna ze wspólnym użytkowaniem zespołu łazienkowego oraz sanitariaty dla publiczności wraz z wc dla niepełnosprawnych w holu głównym. Wszystkie pomieszczenia  znajdujące się w części parterowej obiektu są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich korzystanie z sali gimnastycznej nie tylko w roli widzów, ale i zawodników. W nowej hali odbywają się różnego rodzaju zajęcia sportowe, także pozalekcyjne, turnieje, spotkania i widowiska. 
 
Realizacja projektu gwarantuje dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do nauki i rozwoju pro-zdrowotnych zachowań.
 
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 23.02.2007 r.
 
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 26.11.2010 r.
 

Hala sportowo-widowiskowa

Hala sportowo-widowiskowa
 
 Hala sportowo-widowiskowa
 
Hala sportowo-widowiskowa
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl