top

Strona główna Fundusze europejskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie - zadanie zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie - zadanie zakończone
Poniedziałek, 21 Grudzień 2015 11:09

ue_znaki14.jpg


W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Twardogóra, została zawarta w dniu 15 czerwca 2015 r. umowa o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”.  Całkowita wartość projektu to 18 645 054,58 zł. Dofinansowanie na poziomie 68,68% kosztów kwalifikowanych netto w wysokości 8 849 276,39 zł. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych w dniu 03.07.2015 r. zawarto aneks do umowy, w którym  zmniejszył się koszt całkowity projektu na 12 170 101,15 zł, w tym wartość dofinansowania do poziomu 5 815 675,77 zł.

Ze względu na ukształtowanie terenu sieć kanalizacji sanitarnej w obu miejscowościach zostanie wykonana w systemie grawitacyjno – tłocznym. Wybudowana zostanie sieć o długości 19,24 km. Z nowej sieci skorzysta około dwóch tysięcy mieszkańców.  Celem operacji jest podniesienie standardu życia mieszkańców, ochronę wód powierzchownych i głębinowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu inwestycji aglomeracja Twardogóra zostanie skanalizowana w 100%.

 

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl