top

Strona główna Aktualności Komisja Strategii i Rozwoju
Komisja Strategii i Rozwoju
Środa, 08 Luty 2017 16:02

mt_ignorePodczas Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze, która odbyła się 7 lutego 2017 r., Burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił informację nt. wdrażania reformy oświatowej. W ponad godzinnej prezentacji burmistrz omówił wszystkie uwarunkowania  i wynikające z nich warianty sieci szkół. Ostatecznie zaproponował preferowany model z jego zaletami i słabymi stronami. Po prezentacji odbyła się dyskusja, pytania radnych i obecnych gości (nauczyciele, rodzice). Po wyjaśnieniach wszelkich kwestii radni zaopiniowali zaproponowane teksty uchwał stosunkiem głosów: 12 "za", 1 "przeciw" i  2 "wstrzymujące się". Pobierz prezentację (.pdf)

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl