top

Wagi do legalizacji
Wtorek, 24 Luty 2009 08:47
Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu informuje, że upływa termin ważności legalizacji wszelkiego rodzaju wag zalegalizowanych w roku 2007 oraz termin ważności oceny zgodności wag wprowadzonych do obrotu od 1 stycznia 2006. Zgłoszeniu podlegają również wagi po naprawie lub z uszkodzonymi cechami legalizacyjnymi bez względu na to, kiedy były uprzednio legalizowane. Wagi należy zgłaszać do Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu w ostatnim miesiącu ważności legalizacji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w UMiG, na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar w Warszawie: www.gum.gov.pl lub bezpośrednio w Obwodowym Urzędzie Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 Wrocław, tel. 071 355-08-15 wew. 208.

pełna treść informacji dla użytkowników przyrządów pomiarowych - pobierz (.pdf, 101 KB)
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl