top

Strona główna Aktualności Obrady II Sesji Rady Miejskiej
Obrady II Sesji Rady Miejskiej
Piątek, 07 Grudzień 2018 09:57

2018 12 06 sesja rmBlisko dwie godziny obradowali radni podczas II Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze 6 grudnia br. W porządku obrad zawarto rozpatrzenie 14 projektów uchwał, w tym: w sprawie powołania trzech komisji Rady Miejskiej w Twardogórze i cztery projekty uchwał budżetowych. W pierwszej części obrad radni wysłuchali okresowego  sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

Następnie uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:

 1. powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania,
 2. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania,
 3. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania,
 4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
 5. uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
 6. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 7. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”,
 8. zmiany Uchwały Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”,
 9. budżetu gminy na rok 2019,
 10. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 11. zmiany uchwały nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”,
 12. zmiany uchwały nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”,
 13. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018,
 14. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

W części interpelacje i zapytania - głos zabrali radni: Mariusz Woźniak, Katarzyna Urbanek, Andrzej Bednarski, Maciej Bukowski i Mirosław Adamczyk.
Następnie - w ramach "Wolnych wniosków i komunikatów" - głos zabrał radny Przemysław Paprocki oraz burmistrz Paweł Czuliński.

Treść podjętych uchwał, treść wszystkich wystąpień, a także przebieg obrad II Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - dostępne będą (wkrótce) w protokole z II. Sesji, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, a zarejestrowany materiał audio-video - na stronie Gminy.

mt_ignore

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl