top

Strona główna Aktualności Otwarcie krytej pływalni
Otwarcie krytej pływalni
Wtorek, 09 Październik 2018 14:46

2018 10 08 otwarcie delfinka 078W poniedziałkowe przedpołudnie 8 października odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej gminie w ostatnich latach – uroczyste otwarcie krytej pływalni w Twardogórze, zrealizowanej w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”. Łączny koszt inwestycji to kwota ok. 13,6 mln zł, z czego Gmina Twardogóra pozyskała: 1,25 mln zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego

(w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”), ponad 2,36 mln zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ponadto spodziewana jest też dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz samej krytej pływalni w ramach inwestycji zrealizowano parkingi (łącznie na 50 miejsc), część rekreacyjno-wypoczynkową i rahabilitacyjną, na którą składają się: zespół saun z jaccuzi, minitężnią solną i wypoczywalnią, z nieckami/wannami do hydromasażu i urządzeniem umożliwiającym dostęp do basenu osobom niepełnosprawnym oraz część hotelowa, tj. 10 pokoi hotelowych 3-osobowych, w tym jeden dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a także windę. Zwiększenie kosztów budowy zakresu krytej pływalni w stosunku do ok. 5 mln zł, określonych dla tego typu obiektu w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”, wynika również ze zwiększenia zakresu inwestycji o urządzenia OZE, umożliwiające istotną obniżkę kosztów eksploatacji – zarówno obiektu krytej pływalni, jak i pozostałej części kompleksu szkolno-sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 39, w tym: hali sportowo-widowiskowej i dotychczasowej części hotelowej. Nakłady inwestycyjne powinny się zwrócić po upływie mniej niż 3 lat.

 mt_ignore
Zasadnicza część uroczystości odbyła się w hali sportowo-widowiskowej należącej do tego samego co kryta pływalnia kompleksu szkolno-sportowego. Wśród wielu przybyłych na to wydarzenie gości znaleźli się m. in.: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł  Rańda - Dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), w imieniu Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka - doradca Damian Mrozek, Robert Adach - Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rekreacji i Turystyki UMWD, Jerzy Pasieka - Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD, Paweł Olszański  - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Urszula Kozioł – Powiatowy Inspektor Sanitarny, ks. Krzysztof Bucyk – proboszcz twardogórskiej Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Janusz Marszałek - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Alojzy Kulig – Przewodniczący Rady Powiatu, Robert Froń – Komendant Powiatowy Policji, burmistrzowie sąsiednich gmin oraz gmin realizujących program „Dolnośląski Delfinek”, radni powiatowi oraz twardogórscy radni, sołtysi, przedstawiciele biznesu, kultury i sportu, a także dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, kierownicy gminnych jednostek i referatów twardogórskiego magistratu.   

mt_ignore
Burmistrz Zbigniew Potyrała, omawiając genezę i historię oddawanego obiektu, nawiązał do zmian ustrojowych, zainicjowanych przez papieża Jana Pawła II, a związanych z przywróceniem w 1990 roku należnej roli samorządom lokalnym. Tylko bowiem dzięki sile samorządności lokalnej możliwa była realizacja tak wspaniałego kompleksu, jaki mieści się przy ul. Wrocławskiej i przy ul. Batorego.  Burmistrz przypomniał, że w 1998 r. ówczesny samorząd wybudował na tym terenie wspaniałą szkołę, samorząd kolejnej kadencji dobudował równie wspaniałą halę sportowo-widowiskową, a obecny obiekt – nie tylko sama kryta pływalnia, ale również wybudowane z nią miejsca parkingowe, część rekreacyjno-wypoczynkową i rahabilitacyjną, część hotelowa, winda, czy wreszcie urządzenia OZE – stanowi kolejny krok twardogórskiego samorządu do lepszej przyszłości, lepszego standardu życia mieszkańców, lepszych warunków rozwoju dzieci i młodzieży. Burmistrz Potyrała zasygnalizował też plany kolejnego kroku w rozwoju tego kompleksu – kryte lodowisko sezonowe. Bezsprzecznie twardogórski kompleks szkolno-sportowy jest ewenementem w skali nie tylko Dolnego Śląska, ale należy również w skali kraju do najlepiej wyposażonych obiektów szkolno-sportowych. W przypadku jednak Twardogóry będzie on służył nie tylko dzieciom, ale całym rodzinom, a także przyjezdnym. Potwierdzeniem świetnych ocen standardu obiektu są rezerwacje miejsc hotelowych (tych oddanych właśnie do użytku) na dwa najbliższe lata. (Podczas wypowiedzi burmistrza na ekranie prezentowana była historia budowy i obecny wygląd obiektu.) Burmistrz na zakończenie swej wypowiedzi podziękował marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu i jego współpracownikom – za program budowy krytych pływalni dla szkół, który to program stwarza tak szerokie możliwości rozwoju lokalnego, przy znacznym wsparciu finansowym samorządu wojewódzkiego.

mt_ignore
Po wystąpieniu burmistrza Zbigniewa Potyrały odbyła się część artystyczna uroczystości, przygotowana przez dyrekcję, nauczycieli  (Anetę Bagińską, Tatianę Berkowską, Monikę Juszczak, Halinę Ślusarek, Irenę Puchalską i Agnieszkę Bujok) i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Również dziełem nauczycieli SP2 była konferansjerka, poprowadzona wręcz profesjonalnie przez Bożenę Olszańską i Sebastiana Stekiela. Młodzież z SP2 zaprezentowała: tematyczną scenkę kabaretową, niezwykle oryginalne wykonanie piosenki (z wykorzystaniem plastykowych kubków), jedna z pieśni Piotra Rubika (wykonaną przez chór szkolny), a sześciu młodych uczniów brawurowo wykonało (entuzjastycznie przyjęty przez publiczność) układ choreograficzny z ręcznikami kąpielowymi. Oprócz uczniów SP2 na scenie wystąpiły również uczennice Szkoły Tańca JAST z Oleśnicy, które wykonały dwa tańce.

mt_ignore
Zabierając głos po części artystycznej marszałek Cezary Przybylski pogratulował burmistrzowi Potyrale i mieszkańcom gminy – nie tylko wspaniałego obiektu, ale również odwagi, determinacji i konsekwencji w realizacji celów, które w tak istotny sposób poprawiają jakość życia lokalnej społeczności. Marszałek wręczył - na ręce burmistrza Zbigniewa Potyrały – statuetkę Delfinka oraz dyplom, gratulujący Gminie Twardogóra wybudowania krytej pływalni. Marszałek pogratulował również świetnie przygotowanej części artystycznej.

Do sylwetki św. Jana Pawła II nawiązał w swoich słowach również - reprezentujący Wojewodę – Damian Mrozek, przypominając, że pierwszą inwestycją zainicjowaną przez świeżo wybranego wówczas papieża była budowa… krytej pływalni. Zarówno marszałek Przybylski, jak i Wojewoda, a także obecni na uroczystości burmistrzowie przekazali - na potrzeby naszej nowej pływalni - sprzęt do nauki pływania.
Nie obyło się bez okolicznościowych podziękowań za okazaną pomoc i wsparcie realizacji budowy krytej pływalni w Twardogórze w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”. Adresatami stosownych słów wdzięczności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały byli: Cezary Przybylski -  Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki.

mt_ignore
Z kolei za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji tej budowy burmistrz Zbigniew Potyrała serdeczne podziękowania skierował do: Pawła Rańdy - Dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD, Jerzego Pasieki – z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD, Andrzeja Michalaka, Marcina Bernackiego i Dariusza Piaseckiego - inspektorów nadzoru inwestorskiego, Tomasza Markowskiego i  Marka Romaniszyna – projektantów, Piotra Piescha - kierownika budowy, a także przedstawicieli wykonawców: Marcina Dudka (ITEL Instalacje Elektroenergetyczne i Techniczne), Grzegorza Drożdża (Prezesa Zarządu ASPEKT INWESTYCJE Sp. z o.o.), Zbigniewa Wnukowicz (Prezesa Zarządu Elbas Sp. z o.o. Sp.K.), Artura Wawszczyka (Prezesa Zarządu CERMAG CONSTRUCTION Sp. z o.o.), Jana Pawlaka (Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane KAN-WOD), Grzegorza Mękarskiego (Inergis S.A.) i Dimen s.c., Jana Świerada Dyrektora GOSiR w Twardogórze, Anny Lorek Kierownika Referatu Funduszy, Promocji i Rozwoju UMiG Twardogóra, Katarzyny Sobczyk – Pienio  - inspektora ds. funduszy, promocji i rozwoju UMiG Twardogóra, Aleksandra Króla Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej UMiG Twardogóra, Ryszarda Gąsiora  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

mt_ignore

Na zakończenie uroczystości burmistrz Zbigniew Potyrała poprosił wszystkich zebranych o przejście do sąsiedniego obiektu, czyli nowej krytej pływalni. Tam odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi. Zaszczytu tego dostąpili wspólnie: marszałek Cezary Przybylski, burmistrz Zbigniew Potyrała, Janusz Marszałek - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dyrektor Jan Świerad (GOSiR Twardogóra), a także reprezentująca najważniejszych użytkowników pływalni – uczennica SP2. Tradycyjnego poświęcenia dokonał ks. proboszcz Krzysztof Bucyk. Potem uczennica z trójką innych uczniów SP2 zainaugurowali oficjalnego przepłynięcia pełnego dystansu basenu. Następnie burmistrz Potyrała osobiście prowadząc wszystkich trasą przygotowaną przez pracowników GOSiR-u – zaprezentował poszczególne pomieszczenia całego obiektu: począwszy od recepcji poprzez szatnie, natryski, halę pływalni, część rekreacyjno-wypoczynkową (sauny, jaccuzi, minitężnię solną i wypoczywalnię z wannami do hydromasażu) – aż po znajdujące się na piętrze pokoje hotelowe z kuchnią i tarasem, skąd łatwo przejść – zarówno do części szkolnej, jak i do hali sportowo-widowiskowej.

mt_ignore

Tę samą trasę przebył burmistrz Potyrała ponownie - po godzinie 16 – tym razem oprowadzając (podobnie jak pracownicy GOSiR-u) grupy z członkami rad rodzicielskich szkół gminnych oraz grupy mieszkańców. Zarówno uczestnicy przedpołudniowego, jak i popołudniowego zwiedzania nie kryli wrażenia, jakie zrobił na nich nowy obiekt: zarówno pod względem estetyki i nowoczesności, jak i funkcjonalności jego wyposażenia.

mt_ignore
Pierwsze grupy uczniów i mieszkańcy skorzystają z pływalni już od środy, 10 października. Godziny otwarcia i zasady korzystania z obiektu - dostępne na stronie twardogórskiego GOSiR-u.

Fotorelacja dostępna w GALERII.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl