top

Strona główna Aktualności Twardogóra gospodarzem IV Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
Twardogóra gospodarzem IV Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
Czwartek, 20 Wrzesień 2018 12:47

2018 09 18 forum db 010Tegorocznym gospodarzem kolejnej,  IV edycji Forum Edukacja dla Doliny Baryczy – jest Gmina Twardogóra. Odbyło się ono 18 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Program „Edukacja dla Doliny Baryczy” to jedna z form kształtowania postaw najmłodszych mieszkańców m. in. w zakresie dbałości o wspólne środowisko.

W Programie realizowanym od 2014 r. uczestniczy 58 szkół i przedszkoli oraz 24 ośrodki edukacji pozaszkolnej z terenu 8 gmin Doliny Baryczy. Działaniami Programu objętych jest ponad 13 000 uczniów z Doliny Baryczy. W tym roku Program skupia się na globalnych problemach lokalnych społeczności w zakresie gospodarki odpadami, wodnej i emisyjnej.

 mt_ignore

Spotkania w ramach Forum zostały poprzedzony przedpołudniową agendą pod hasłem „Przeciwdziałanie zamianom klimatu rola samorządów lokalnych a realizacja strategii rozwoju dla Doliny Baryczy”. W tym spotkaniu samorządowców z gmin północno-wschodniej części Dolnego Śląska uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała, a rolę gospodarza pełniła Prezes ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze Monika Strzelecka. Zebrani wysłuchali prelekcji wygłoszonych przez  Irenę Krukowską- Szopę z Fundacji Zielona Akcja (temat: Wyzwania dla klimatu), Ingę Demianiuk- Ozgę Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (temat: Wspólnie działamy dla klimatu – realizacja strategii rozwoju, w tym zadania i potrzeby związane z realizacją Programu „Edukacja dla Doliny Baryczy”), Monikę Strzelecką  z ZGK Sp. z o.o. Twardogóra (temat:  Inwestycje i działania na rzecz klimatu – doświadczenia Gminy Twardogóra).
Odbyła się też dyskusja na temat: Rola i działania samorządów na rzecz przeciwdziałania zamianom klimatu - podsumowanie aktywności gmin Doliny Baryczy, wymiana dobrych praktyk. A także - Inspiracja i identyfikacja potrzeb, w tym wykorzystanie Programu Edukacja dla Doliny Baryczy.
Po południu, podczas uroczystego otwarcia Forum dokonano podsumowania edycji Programu 2017/2018 – zaprezentowano informacje statystyczne, informacje o realizacji Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych 2018 w ramach programu „Edukacja dla Doliny Baryczy”, w tym: wyróżnienie najaktywniejszych placówek oświatowych i ośrodków edukacji pozaszkolnej.

mt_ignore

Za wyróżniającą aktywność w realizacji Programu „EDUKACJA dla Doliny Baryczy” – łącznie we wszystkich kategoriach - w rok szkolnym 2017/2018 wyróżniono I. miejscem Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze . Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku i Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku zajęły (odpowiednio) II. i III. miejsce.
W kategorii „Liczba umieszczonych zasobów w serwisie w przeliczeniu na liczbę oddziałów” ponownie I. miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Na II miejscu uplasowało się Przedszkole Parafialne im. św. Feliksa z Cantalicio, a na trzecim - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich.
W kategorii „Udział w działaniach sieciujących m.in. Wyjątkowych Inicjatywach Edukacyjnych (WIE)” zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Raczycach (I miejsce), Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku zajęła  II miejsce, a III. lokatę - Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy.
W kategorii „Liczba uczniów korzystających z oferty ośrodków edukacji pozaszkolnej uczestniczących w Programie” na I. miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku, ale tuż za nią – na II. miejscu - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, a na III. miejscu - Zespół Szkół w Odolanowie.

mt_ignore

Wyróżniono ponadto ośrodki edukacji pozaszkolnej. Na I. miejscu w kategorii „Ośrodki edukacji pozaszkolnej – komercyjne” znalazł się Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu. I. miejscem w kategorii „Ośrodki edukacji pozaszkolnej – niekomercyjne” uhonorowano Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Bioróżnorodności Dolina Baryczy. Ale już w kategorii „Ośrodki edukacji pozaszkolnej – projektowe” zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze – zarówno za największą liczbę szkół i uczniów uczestniczących w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej należących do Programu, jak i za organizacje Wyjątkowych Inicjatywach Edukacyjnych (WIE). (Informacje na temat przeprowadzonych przez twardogórską Bibliotekę inicjatyw zamieszczone zostaną w najbliższym Twardogórskim Informatorze Samorządowym.

mt_ignore

Przedstawiciele laureatów tegorocznej edycji w poszczególnych kategoriach w ramach swoich wystąpień po przyjęciu okolicznościowych dyplomów i certyfikatów – dziękowali swoim liderom, opiekunom i zwycięzcom konkursów. Specjalne podziękowania skierowane zostały przez szefowa twardogórskiej gminnej Biblioteki, dyrektor Beatę Piętę, również do burmistrza Zbigniewa Potyrały - za stworzenie warunków i sprzyjającego klimatu dla podejmowanych inicjatyw, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej.
Następnie Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk – Ozga omówiła także zamierzenia na przyszłość Programu Edukacja dla Doliny Baryczy. Zagadnienia te były również tematem czterech wykładów:
• Zmiany klimatyczne – Co to takiego? (prelegent Zofia Pietryka ze Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Doliny Baryczy”),
• Zanieczyszczenie powietrza (prelegent dr Hanna Szuda z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego),
• Świadome zakupy/produkty lokalne (prelegent Emilia Chmura z Gospodarstwa Rolnego Michała Sznajdera),
• Gospodarka odpadami/rola samorządów (prelegent Irena Krukowska-Szopa z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”).

mt_ignore

Roboczą część Forum wypełniły panele szkoleniowo-dyskusyjne w trzech grupach tematycznych: gospodarka odpadami, zanieczyszczenia powietrza, świadome zakupy - dobre praktyki nauczycieli i edukatorów, ciekawe formy metodyczne, przykłady zastosowań nowych gier edukacyjnych, oferty ośrodków.
W czasie trwania Forum można było zaopatrzyć się w interesujące wydawnictwa o tematyce ekologicznej, jak i związane z Dolina Baryczy, a także m. in. książeczkę, zawierającą prace literackie, nagrodzone w jednym niedawno zakończonych konkursów twardogórskiej gminnej Biblioteki.

Fotorelacja dostępna w GALERII.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl