top

Strona główna Aktualności Ważne dla przedsiębiorców
Ważne dla przedsiębiorców
Czwartek, 17 Maj 2018 09:51

ceidgWkrótce, tj. 19 maja, mija termin, w którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL. Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w CEIDG zostanie wykreślony z urzędu. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 stycznia 2012 r. i ich wpis został przeniesiony do CEIDG z gminnej ewidencji.

Spokojni mogą być też ci przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2012 r. składali jakiekolwiek wnioski do CEIDG. Obowiązek ten jest zawarty w art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893). Z przepisu tego wynika, że:  

 

  • w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, a ponieważ ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r. - termin upływa 19 maja 2018 r.;
  • obowiązek uzupełnienia wpisu o PESEL nie dotyczy cudzoziemców;  
  • po upływie terminu do uzupełnienia wpisu o nr PESEL (czyli po 19 maja 2018 r.) CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL;  
  • CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informację o dokonaniu wykreślenia do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do odpowiednich organów koncesyjnych, prowadzących działalność regulowaną oraz organów właściwych do spraw zezwoleń i licencji.

Wyjaśnienia w sprawie wykreślenia wpisów niezawierających numeru PESEL zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (LINK).

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl