top

Strona główna Aktualności Nowy pojazd w ZGK
Nowy pojazd w ZGK
Czwartek, 01 Marzec 2018 10:12

2018 02 28 zgk pojazd 00527 lutego 2018 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze odbył się odbiór nowego pojazdu specjalistycznego DAF LF 320 z zabudową bramową i żurawiem. Pojazd służył będzie do wywozu kontenerów z PSZOK oraz z terenu całej gminy. Dodatkowo zamontowany żuraw umożliwi opróżnianie pojemników typu dzwon (odpady segregowane).
Dostawa pojazdu jest częścią projektu realizowanego przez ZGK sp. z o.o. p.n. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra, przy ul. Wrocławskiej 15”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 657 028,47 zł, kwota uzyskanego z wyżej wymienionego programu dofinansowania to 1 132 775,98 zł. Samochód został zakupiony za kwotę 524 760,74 zł. Na zakup ten uzyskano bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 362 639,50 zł.
Zadanie inwestycyjne zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Twardogóra.

mt_ignore

mt_ignore

Nowy pojazd w ZGK Nowy pojazd w ZGK Nowy pojazd w ZGK Nowy pojazd w ZGK Nowy pojazd w ZGK Nowy pojazd w ZGK
Nowy pojazd w ZGK Nowy pojazd w ZGK Nowy pojazd w ZGK Nowy pojazd w ZGK   

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl