top

Strona główna Aktualności Gmina Twardogóra wysoko w rankingu polskich gmin
Gmina Twardogóra wysoko w rankingu polskich gmin
Poniedziałek, 13 Listopad 2017 09:45

statystykiW 14. edycji prestiżowego rankingu Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju obejmującego 2478 samorządów Gmina Twardogóra (w kategorii gmin miejsko-wiejskich) znalazła się na 58. pozycji - na 616 gmin w tej kategorii. Jest to zdecydowanie najlepszy wynik spośród gmin naszego powiatu,

bowiem kolejna gmina Powiatu Oleśnickiego w tej kategorii, tj. Gmina Syców, uplasowała się na 208 miejscu, a najlepsza  w kategorii gmin wiejskich – Gmina Dobroszyce – uzyskała 129 lokatę. Sukcesem jest również utrzymanie się w pierwszej dziesiątce wśród gmin miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego.
Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej - pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka - ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. Ranking jest opracowywany (od roku 2003) w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska – na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, stopień wykorzystania funduszy unijnych, przedsiębiorczość, udział dochodów własnych itp. Suma punktów, uzyskanych w poszczególnych wskaźnikach jest syntetyczną miarą rozwoju, która stanowi podstawę do pozycjonowania rankingu gmin, odrębnie w ramach czterech kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie i powiaty grodzkie.
Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu – informują twórcy zestawienia. Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce.

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl