top

Strona główna Aktualności Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Poniedziałek, 16 Październik 2017 14:04

2017 10 13 dzien edukacji narodowej-37Hala sportowo-widowiskowa po raz kolejny gościła nauczycieli i pracowników oświaty podczas spotkania z burmistrzem Zbigniewem Potyrałą z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystą oprawę obchodów podkreśliło odśpiewanie hymnu państwowego oraz zagrany na trąbce przez Tadeusza Nesterowicza hejnał Twardogóry, który jest jego autorstwa.

Wstępem do wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały była prezentacja pierwszego spotu, promującego naszą gminę, a także prezentacja multimedialna największych walorów i najnowszych osiągnięć naszej gminy. Nawiązując do spotu burmistrz zwrócił uwagę, iż film ten jest swoistym ukłonem w stronę wszystkich tych, którzy przyczynili się do rozwoju Twardogóry. Witając przybyłych na spotkanie nauczycieli, a szczególnie grupę emerytowanych nauczycieli, burmistrz Potyrała przyznał, że mimo ogromnej liczby swoich dotychczasowych wystąpień publicznych, zawsze ma ogromną tremę, stając przed gronem swoich (byłych) nauczycieli.

 mt_ignore

Burmistrz Zbigniew Potyrała nawiązał do olbrzymiej roli oświaty w kształtowaniu naszej świadomości narodowej i bytu państwowego, czego przejawem było powołanie 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej i następnie – na pamiątkę tego wydarzenia – ustanowienie, począwszy od 1972 roku dnia 14 października Dniem Edukacji Narodowej. Burmistrz zwrócił też uwagę, że w każdej szkole - bez względu na standard jej wyposażenia - najważniejsi są ludzie: uczniowie i nauczyciele. Nie do przecenienia jest bowiem wpływ nauczycieli na swoich wychowanków, a z kolei oczywistym jest ścisły związek jakości wykształcenia i poziomu wychowania absolwentów na rozwój społeczności, w której żyją. Dlatego bez względu na rolę, jaką przypisuje ten, czy inny system oświaty, niepodważalnym jest autorytet, jakim powinni cieszyć się nauczyciele w społeczeństwie. Burmistrz Zbigniew Potyrała stwierdził, iż - wraz z samorządem gminnym - konsekwentnie stara się zapewnić nauczycielom pracującym w gminnych placówkach oświatowych jak najlepsze warunki, by mogli optymalnie realizować swoją misję w naszej lokalnej społeczności. Nawiązując do wdrożonej reformy systemu oświaty burmistrz zwrócił uwagę, że bez względu na uwarunkowania ogólnoustrojowe (systemowe, czy polityczne) zadaniem władz samorządowych jest właściwe przygotowanie bazy oświatowej, umożliwiającej terminowe i sprawne rozpoczęcie roku szkolnego i realizację zadań przez podległe placówki oświatowe.

mt_ignore

Burmistrz Zbigniew Potyrała  z satysfakcją zauważył, że to zadanie zostało w pełni wykonane – również dzięki wsparciu i zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli, pracowników, a nawet  rodziców. Szczególnie widocznym efektem tego współdziałania było otwarcie nowej placówki Przedszkola Miejskiego dla oddziałów 6-latków, ale sukcesem są również zakończone na czas remonty budynków szkolnych i przedszkola oraz odpowiednie przygotowanie sal dydaktycznych. Trwa też budowa krytej pływalni, w której odbywać się będzie nauka pływania dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych wychowania fizycznego. Równolegle podjęto wiele działań natury prawno-organizacyjnej, które z pewnością poprawią jakość i efektywność procesu nauczania w placówkach oświatowych naszej gminy. Na potwierdzenie tych starań burmistrz przypomniał wdrożone w życie uregulowania, w ramach których:

 • podwyższono dodatek funkcyjny dla wychowawców i dodatek dla opiekuna stażu nauczyciela,
 • obniżenie pensum dla pedagogów, psychologów, doradców zawodowych z 35 na 27 godzin,
 • obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów,
 • podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi.

Burmistrz Zbigniew Potyrała zapewnił o kontynuacji tych działań, czego potwierdzeniem jest zawarcie w planach wydatków budżetowych gminy na rok 2018: podwyżki dodatków funkcyjnych – za wychowawstwo, dla opiekunów stażu oraz dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli, a ponadto podwyżkę wynagrodzeń dla administracji i obsługi – niezależnie od decyzji rządowych.
Z drugiej strony burmistrz, w porozumieniu z dyrektorem Centrum Usług Wspólnych i dyrektorami szkół, postanowił z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznać indywidualne nagrody dla nauczycieli i wychowawców, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem lub osiągnięciami w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Zatem symboliczny list gratulacyjny i nagrody finansowe podczas piątkowej uroczystości:

- za wkład w realizację reformy systemu oświaty i przygotowanie placówek do roku szkolnego 2017/2018 otrzymały:

 • Iwona Palko - dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze,
 • Renata Gąsior - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
 • Maria Lidia Gerus - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
 • Edyta Pciak - Rogala -  nauczyciel  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
 • Małgorzata Radomska - wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Twardogórze;

- za osiągniecia dydaktyczne, w tym osiagnięcia uczniów w różnorakich konkursach i zawodach otrzymały:

 • Beata Pięta -  nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
 • Aneta Bagińska -  nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
 • Ewa Łysek -  nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
 • Jolanta Szydełko - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
 • Lidia Szydełko -  nauczycielka Szkoły Podstawowej w Goszczu,
 • Anna Dżugaj -  nauczycielka Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim,
 • Elżbieta Sobczyńska -  nauczycielka Przedszkola Miejskiego w Twardogórze.

mt_ignore

Przy tej okazji burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał (z dużą satysfakcją) o wysokim poziomie, jaki prezentują uczniowie szkół z naszej gminy, czego efektem są nie tylko wybitne osiągnięcia sportowe, ale również powiatowe, czy ponadpowiatowe rywalizacje i konkursy, w których dominują wychowankowie twardogórskich placówek oświatowych.
Wyróżnienie z rąk burmistrza Zbigniewa Potyrały za wkład w realizację reformy systemu oświaty i przygotowanie placówek do roku szkolnego 2017/2018 otrzymała też Dorota Siemaszko – Babij, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.
Burmistrz przyznał ponadto nagrody finansowe dla gminnych szkół i przedszkola oraz szkoły ponadgimnazjalnej, wyrażając uznanie za aktywność na rzecz ochrony środowiska, selektywną zbiórkę odpadów oraz działania proekologiczne - w ramach akcji „Sprzątanie świata 2017”.
Z kolei zastępca burmistrza Ryszard Gąsior wręczył legitymacje, potwierdzające nabycie uprawnień instruktora pływania grupie osób, która odbyła specjalne przeszkolenie, w ramach działań związanych z programem "Dolnośląski Delfinek", związanego z budową krytej pływalni w Twardogórze.

mt_ignore

Podsumowując zatem swoje wystąpienie burmistrz Zbigniew Potyrała wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty złożył gratulacje i podziękowania za zaangażowanie, trud i troskę o swoich uczniów i wychowanków – mieszkańców naszej Gminy. Życzył ponadto, by satysfakcji moralnej z realizowanej przez siebie misji, zawsze towarzyszyła satysfakcja materialna. Przypomniał jednak, iż najcenniejszym wyrazem wdzięczności za ich trudną i niezwykle odpowiedzialną pracę – jest szczery, serdeczny uśmiech, ucznia, wychowanka, czy absolwenta, a także sukcesy, jakie osiągnie w swoim dalszym życiu.
Na zakończenie oficjalnej części spotkania burmistrz Zbigniew Potyrała zaprosił zebranych do wysłuchania koncertu zespołu NESTOR BAND, znanego polskiego muzyka jazzowego (trębacza i kompozytora) Tadeusza Nestorowicza. W czteroosobowym składzie - z wokalistką Jolantą Zakrzewską - zespół zaprezentował kilka standardów jazzowych oraz utworów muzyki popularnej – w jazzowej aranżacji. Nie zabrakło oczywiście utworów z repertuaru Luisa Armstronga, zaśpiewanych – z charakterystyczną armstrongowską chrypką - przez Romana Sonnenberga, grającego na instrumentach klawiszowych. Na klarnecie, saksofonie i gitarze (w solówce do utworu Carlosa Santany) zagrał Wacław Zarębski. Pełen lekkości i elegancji klimatyczny koncert przypadł do gustu publiczności, która nagrodziła muzyków zasłużonymi  oklaskami.

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej      

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl