top

Strona główna Aktualności Obradowali twardogórscy kombatanci
Obradowali twardogórscy kombatanci
Piątek, 13 Październik 2017 10:00

2017 10 12 zjazd kombatantów-22W sali posiedzeń twardogórskiego Ratusza 12 października odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z wyjazdowym posiedzeniem Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego tego związku. Wśród zaproszonych obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała

wraz ze swoim zastępca Ryszardem Gąsiorem, Prezes Zarządu Rejonowego w Twardogórze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Jan Wieczorek, Prezes Zarządu Rejonowego w Goszczu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Józef Głowacz, Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze Bożena Dżugaj, Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze Mirosława Glabas. Zarząd Wojewódzki Związku reprezentowany był przez Prezesa Konstantego Ignaczaka, Zastępcę Prezesa Władysława Tkaczewo i Sekretarza Teresę Włodarczyk. Po wysłuchaniu sprawozdania z pracy Zarządu Koła nr 13 delegaci udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi koła, a następnie - na kolejną kadencję - wybrano zarząd w składzie: Lucjan Kot - Prezes, Bronisława Gąsiorek - Wiceprezes, Bożena Dżugaj - Sekretarz, Anna Wiatr - Skarbnik. Delegatem na Zjazd Wojewódzki Związku został wybrany Lucjan Kot. Następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego wręczył dyplomy uznania za aktywną działalność na rzecz Związku oraz kultywowanie wartości patriotycznych i obywatelskich w poszanowaniu tradycji narodowych i niepodległościowych. Otrzymali je: Lucjan Kot (wraz z kombatanckim Krzyżem Zasługi), burmistrz Zbigniew Potyrała, zastępca burmistrza Ryszard Gąsior, Bożena Dżugaj, Bronisława Gąsiorek i Józefa Stryjak. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania przez burmistrza Zbigniewa Potyrałę największych walorów i osiągnięć Gminy Twardogóra. Zaprezentowany został też pierwszy spot, promujący naszą gminę. Podczas projekcji burmistrz zwrócił uwagę, iż film jest swoistym ukłonem w stronę wszystkich tych, którzy przyczynili się do rozwoju Twardogóry - zatem również do wcześniejszych pokoleń. Władze Związku - wyrażając uznanie z zaprezentowanych osiągnięć Gminy - kilkakrotnie podkreślali i wyrażali wdzięczność za nacechowaną życzliwością owocną współpracę z burmistrzem Zbigniewem Potyrałą.

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl