top

Strona główna Aktualności APEL - NIE SPALAJ ODPADÓW!
APEL - NIE SPALAJ ODPADÓW!
Piątek, 29 Wrzesień 2017 09:42

industry-80939  340W okresie jesienno-zimowym, co roku pogarsza się jakość powietrza w naszym otoczeniu i jest to wynikiem spalania odpadów komunalnych w piecach i kotłach domowych oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak niska temperatura i duża wilgotność powietrza. Wiele osób postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę

pozbywania się odpadów. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, gdy jest zbyt niska w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy zatem spalać w domowych, czy zakładowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termiczny spalania tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co umożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza. Szkodliwe substancje są stosunkowo ciężkie, dlatego szybko osiądą na terenie działki, na której stoi dom mieszkalny, albo siedziba firmy. Spalanie odpadów powoduje zatem skażenie przydomowych ogródków, z których zbierana jest żywność. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materiały) w wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny. Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom. Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyślmy o nich, zanim znowu wrzucimy śmieci do pieca.

mt_ignore

NIE WOLNO SPALAĆ:
    • opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET,
    • plastikowych toreb,
    • opakowań po chemikaliach,
    • farb, lakierów, klejów,
    • odpadów z gumy (zużytych opon),
    • mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące),
    • odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry,
    • styropianu, przewodów, kabli,
    • baterii,
    • sprzętu RTV i AGD,
    • papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem,
    • kolorowych gazet (zawierają metale ciężkie).
Z drugiej strony odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

mt_ignore

Spalanie odpadów w domowych i zakładowych piecach grozi nie tylko zanieczyszczeniem środowiska, ale również samozapłonem kominów lub wytworzeniem czadu przez cofający się ewentualnie w przewodach kominowych tlenek węgla, co prowadzi do zatrucia domowników.
Palenie odpadów w domowym, czy zakładowym piecu, to nie jest (wbrew pozorom) sprawa prywatna właściciela nieruchomości, zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. Spalanie odpadów to wykroczenie, za które można zostać ukaranym karą grzywny - w postaci mandatu karnego - lub nawet aresztu.
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) „Kto, wbrew przepisowi art. 155 (Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów), termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”. Za spalanie odpadów grozi kara grzywny w wysokości do 5000,00 zł i/lub aresztu do 30 dni.
Zanim więc postanowimy zaoszczędzić na wywozie odpadów, przeznaczając je właśnie do spalenia, pomyślmy, czy to nie przypadkiem jedynie pozorna oszczędność, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy przede wszystkim siebie i swoich najbliższych!

 

Radni Rady Miejskiej w Twardogórze
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl