top

Strona główna Aktualności Dofinansują modernizację PSZOK
Dofinansują modernizację PSZOK
Wtorek, 19 Wrzesień 2017 08:40

zgk informacjaZakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze uzyskał wsparcie finansowe dla realizacji swego projektu pn. "Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra, przy ul. Wrocławskiej 15" nr RPDS.04.01.00-02-0006/16-00. Stosowna umowa pomiędzy Spółką a Województwem Dolnośląskim została podpisana 8 września br.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 657 027,47 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania to 1 132 775,98 zł. Rozpoczęcie realizacji nastąpiło 11.07.2017 r. , a zakończenie ma nastąpić 19.11.2018 r. Dofinansowanie projektu odbywa się w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania nr 4.1 "Gospodarka odpadami", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. W ramach projektu przewidziano: zakup pojazdu do wywozu kontenerów, budowę dwóch wiat do gromadzenia odpadów o wymiarach 6 x 24 m oraz 6 x 18 m, remont budynku garażowo-magazynowego wraz z adaptacją części pomieszczeń garażowych dla obsługi PSZOK tj. stworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz punktu napraw, zakup specjalistycznych kontenerów i pojemników na odpady, zakup sprzętu specjalistycznego (m. in. wagi najazdowej), wykonanie ścieżki edukacyjnej, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania terenu (wymiana ogrodzenia, wymiana części nawierzchni placu manewrowego, nasadzenia zieleni, miejsca postojowe dla samochodów). Stworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz punktu napraw wpisze się w jeden ze szczebli hierarchii postępowania z odpadami, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022, tj. w przygotowanie do ponownego użycia.

mt_ignore

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl