top

Strona główna Aktualności KRUS o wypadkach w okresie żniw 2017
KRUS o wypadkach w okresie żniw 2017
Poniedziałek, 18 Wrzesień 2017 08:22

krusPlacówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy przekazuje informację o wypadkach w okresie żniw 2017. W okresie od 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 do Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy rolnicy zgłosili siedem wypadków, z których dwa były ściśle związane z wykonywaniem prac żniwnych. W pierwszym przypadku poszkodowana doznała urazu dłoni podczas sprzęgania ciągnika z przyczepą w wyniku przytrzaśnięcia przez dyszel przyczepy do zaczepu ciągnika. Należy podkreślić, że wypadek ten zaistniał w bardzo niebezpiecznych okolicznościach. Pomagająca w trakcie sprzęgania przyczepy z ciągnikiem, przebywała pomiędzy tymi maszynami i była szczególnie narażona na przejechanie przez kierującego ciągnikiem lub niespodziewaną awarię ciągnika. Czynność sprzęgania powinien wykonać samodzielnie kierujący ciągnikiem, nie narażając innych osób pomagających. W drugim przypadku do urazu przedramienia doszło podczas naprawy kombajnu zbożowego. Rolnik przy pomocy szlifierki kątowej, w trudnodostępnym miejscu maszyny, odcinał śrubę. Wykonując pracę w wymuszonej pozycji,  przy obróconej do poziomu szlifierce, wyeksponował się na odpryski i odłamki z tarczy. Prawidłowo osadzona osłona w pełni nie zabezpieczała osoby remontującej kombajn. Pracując szlifierką kątową w niewygodnej pozycji, trzymając ją w poziomie, w zdecydowanie większym stopniu zwiększa się prawdopodobieństwo pęknięcia tarczy i uderzenia jej odłamkami. Przedstawione przypadki są zdarzeniami, których podobne lub identyczne okoliczności Kasa odnotowała w poprzednich latach u innych rolników zgłaszających wypadki. Pozostałe zdarzenia zgłoszone w okresie żniw w bieżącym roku do Placówki KRUS w Oleśnicy dotyczyły urazów odniesionych podczas uwiązywania bydła w oborze, oraz urazów kończyn doznanych podczas upadków przy wchodzeniu na przyczepę lub przechodzeniu przez podwórko podczas pracy w gospodarstwie rolnym. W analogicznym okresie 2016 roku w Placówce KRUS w Oleśnicy zgłoszono piętnaście wypadków, w tym sześć ściśle związanych z pracami przy żniwach. Kasa przypomina, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, zaistniały wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczony rolnik lub domownik zobowiązany jest zgłosić  do jednostki KRUS bez zbędnej zwłoki.
Przypominamy również, że mając na uwadze dobro i zabezpieczenie dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków, Zarząd Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo-Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Umowa obowiązuje od 14.10. 2016 roku do 13.10.2017 roku. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłączne dzieci do ukończenia 16 roku życia. Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia dzieci oraz ubezpieczenia społecznego rolników dostępne są na stronach internetowych www. krus.gov.pl i www.fsusr.gov.pl oraz w Placówce Terenowej KRUS w Oleśnicy. 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl