top

Strona główna Aktualności Rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
Środa, 06 Wrzesień 2017 12:54

2017 09 04 rozpoczecie roku szkolnego-8456W poniedziałek dla 1151 uczniów i 112 nauczycieli szkół podstawowych naszej gminy rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. Uroczystości inauguracyjne, w których uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze – w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Wrocławskiej 39, a następnie – przy ul. Św. Jadwigi 7, 

gdzie (o godzinę później) rok szkolny rozpoczynały dzieci młodsze, tj. klasy I - III. Otwierając ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił uczniom oraz licznie obecnym na sali rodzicom - nowego dyrektora tej placówki, Dorotę Siemaszko – Babij. Jednocześnie złożył serdeczne podziękowania, gratulacje i wyrazy uznania za owocne wieloletnie pełnienie zaszczytnej funkcji kierowania gminnymi  placówkami szkolnymi dyrektorom, którzy zakończyli pełnienie swoich funkcji, tj. Renacie Gąsior, Marii Lidii Gerus , Edycie Pciak – Rogala, Renacie Szmajek i Magdalenie Żerebeckiej.Na ręce obecnych na akademii przedstawicieli rad rodziców: Urszuli Antos, Jerzego Chrzana oraz Izabeli Szydełko, burmistrz podziękował za zaangażowanie i osiągnięte efekty działania wszystkim członkom rad rodziców, którzy zakończyli swoją kadencję.

mt_ignore

Burmistrz Potyrała podkreślił, jak istotny jest udział rodziców w życiu szkoły, podsumowując, iż nawet najbardziej kontrowersyjne reformy systemu oświaty nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości procesu edukacji, jeśli będzie aktywna i konstruktywna współpraca zarządu szkoły z rodzicami. Burmistrz wspominając o perturbacjach i zmianach, związanych z reformą oświaty, zwrócił też uwagę na wymagania, które ta reforma postawiła przed samorządem gminnym. Jednocześnie wyraził zadowolenie i satysfakcję, iż – mimo krótkiego okresu na dokonanie stosownych zmian, zarówno prawno-logistycznych, jak i techniczno-organizacyjnych (w tym szczególnie prac remontowo-budowlanych) udało się osiągnąć zamierzone cele i zapewnić uczniom właściwe standardy nauki od samego początku roku szkolnego.

mt_ignore

Poniedziałkowa uroczystość była jednocześnie pierwszym publicznym wystąpieniem dyr. Siemaszko - Babij, która witając uczniów, przedstawiła swoje zastępczynie: Renatę Gąsior i Marię Lidię Gerus. Nawiązując do wspaniałych warunków do nauki, jakie zapewniono w obiekcie przy ul. Batorego 5, dyr. Siemaszko – Babij zwróciła uwagę, na jakże odmienne okoliczności początku roku szkolnego w 1939 roku, spowodowane wybuchem II wojny światowej.  To odwołanie do historii powinno stanowić mobilizację dla uczniów, by ich zaangażowanie w podnoszenie swojej wiedzy,  stanowiące formę wdzięczności i szacunku za możliwość nauki w znacznie lepszych warunkach.
Następnie – z rąk burmistrza Potyrały oraz dyr. Siemaszko-Babij , dyr. Pciak-Rogali, dyr. Gerus i dyr. Gąsior - uczniowie, którzy  w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymali stypendia burmistrza. Wśród nich znaleźli się: Kamila Bilska (SP2 w Twardogórze), Antonina Garwolińska, Małgorzata Mazur,  Agnieszka Dryka i Bartosz Włodarczyk (wszyscy z b. SP1 w Twardogórze), Anna Emilia Mazur (b. Gimnazjum nr 1 w Twardogórze), a także - uczestniczący w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w swoich macierzystych szkołach - Mateusz Misiarz (SP w Goszczu), Maja Pluta i Amelia Noga (obie z SP w Grabownie Wielkim).  Ceremonię w hali sportowo-widowiskowej zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczennic .

mt_ignore
Tego samego dnia odbyło się rozpoczęcie zajęć w Miejskim Przedszkolu w Twardogórze. Uroczystość z tym związana miała miejsce w nowym obiekcie przedszkolnym, który w niemal ekspresowym tempie – ale nie kosztem jakości wykonanych prac – władze gminy wygospodarowały przez wydzielenie części przedszkolnej w jednym ze skrzydeł budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze przy ul. Stefana Batorego 5 - z osobnym wejściem i odpowiednio urządzoną przestrzenią. W nowo przygotowanych salach mieszczą się oddziały dzieci sześcioletnich. Przemawiając przed symbolicznym przecięciem wstęgi w nowej placówce burmistrz Zbigniew Potyrała zwrócił uwagę na olbrzymie zaangażowanie oraz spory nakład pracy rodziców, pracowników i współmałżonków, dzięki czemu już od 4 września dzieci cieszą się ze wspaniale urządzonego, funkcjonalnego, bezpiecznego i przestronnego obiektu. Gospodarz uroczystości, dyr. Iwona Palko, nie kryła zadowolenia, iż, będących pod opieką 32 wychowawczyń 370 dzieci ma zapewnione optymalne warunki pobytu. Okazało się jednak, że nawet tak dobre warunki nie wyeliminowały łez na twarzach kilku przedszkolaków, kurczowo tulących się do swych mam w obawie przez rozłąką. Jednak obecni na ceremonii rodzice wyglądali na spokojnych o bezpieczny i konstruktywny pobyt swoich pociech w nowej placówce.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018      

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl