top

Strona główna Aktualności Energia ze słońca
Energia ze słońca
Czwartek, 20 Lipiec 2017 13:33

2017 07 20 energia ze sloncaGmina Twardogóra planuje w najbliższym czasie uruchomienie projektu, w wyniku którego będzie możliwość uzyskania środków dotacyjnych na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych u mieszkańców gminy. Chodzi o urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł solarnych z przeznaczeniem na potrzeby własne. W tym celu gmina nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych, funkcjonującą w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.
W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozyskaliśmy środki na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Są to instalacje wykorzystującej energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej. Realne dofinansowanie może sięgnąć 70-75 procent.
W chwili obecnej podejmujemy działania, aby ocenić skalę zainteresowania taką inicjatywą ze strony mieszkańców z terenu naszej gminy oraz przedstawić wstępne założenia. W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób. Na ich podstawie będą przeprowadzane rozmowy oraz wizje lokalne na zgłoszonych budynkach, potrzebne do ustalenia czy zgłoszony obiekt spełnia wstępnie warunki udziału w projekcie. Oba te działania stanowią element rozpoznania potrzeb, które to z kolei jest niezbędnym etapem przygotowawczym dla opracowania dokumentacji projektowej do uzyskania dotacji. Jest to niezbędne do oceny możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w konkretnej lokalizacji i u konkretnego odbiorcy.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na którym wyjaśnimy wespół z zaproszonymi ekspertami zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców - 26 lipca 2017, godz. 18:30, świetlica środowiskowa „Harcówka”, ul. Jagiełły 10, Twardogóra.

mt_ignore

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl