top

Strona główna Aktualności Kamień węgielny - wmurowany
Kamień węgielny - wmurowany
Środa, 19 Lipiec 2017 15:11

2017 07 18 wmurowanie kamienia wegielnego delfinek 031We wtorek, 18 lipca po godzinie 13, na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 39, odbyła się ceremonia podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę krytej pływalni w Twardogórze.Oprócz - pełniącego honory gospodarza - Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały wraz ze swoim zastępcą Ryszardem Gąsiorem, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: przedstawiciele samorządów, na czele z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim, Starosta Oleśnicki Wojciech Kociński i Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego Alojzy Kulig,
mt_ignoreZastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze Andrzej Obiegło oraz Radni Rady Miejskiej w Twardogórze, a ponadto: Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Paweł Rańda, Kierownik Budowy (SALTEX Europa Sp. z o.o.) Arkadiusz Szul, inspektorzy nadzoru - Andrzej Michalak, Dariusz Piasecki i Marcin Bernacki oraz dyrektorzy twardogórskich jednostek gminnych: Bożena Dżugaj (MGOPS), Renata Gąsior (Gimnazjum nr 1), Maria Lidia Gerus (SP1), Mirosława Glabas (ZOZ), Agata Nikolin-Mrowicka (SP Grabowno Wielkie), Iwona Palko (Miejskie Przedszkole), Dorota Siemaszko-Babij (SP2), Maria Susidko (CUW), Renata Szmajek (SP Grabowno Wielkie) oraz Anna Lorek (Referat Funduszy, Promocji i Rozwoju UMiG) , a także reprezentujący przyszłego gospodarza obiektu – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jan Świerad.

mt_ignoreBurmistrz Zbigniew Potyrała, w słowie poprzedzającym podpisanie aktu erekcyjnego budowy krytej pływalni w Twardogórze, przypomniał, że główną funkcją obiektu będzie nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w ramach zajęć szkolnych wychowania fizycznego. Zwrócił też uwagę, że to ów cel zdeterminował określone przez fachowców, tworzących wytyczne programu „Dolnośląski Delfinek”, podstawowe parametry krytej pływalni. Jednak poza okresem użytkowania pływalni przez szkoły, obiekt będzie dostępny także dla osób indywidualnych oraz uczestników zgrupowań sportowych, którzy będą korzystać zarówno z pływalni jak i z istniejącej sali sportowo-widowiskowej. Burmistrz Potyrała wskazywał na korzyści, wynikający z rozszerzenia podstawowego zakresu inwestycji, czyli krytej pływalni - o dodatkową część rekreacyjno-wypoczynkową, na którą składają się: saunarium (zespół saun z jaccuzi, minitężnią solną i wypoczywalnią) z nieckami/wannami do hydromasażu oraz część zawierająca pokoje hotelowe - 10 pokoi hotelowych 3-osobowych, w tym jeden dostosowany dla trzech osób niepełnosprawnych. Burmistrz Potyrała, nawiązując do mnogości imprez, organizowanych na terenie istniejącego już kompleksu sportowego GOSiR (z halą sportowo-widowiskową), wyraził przekonanie, że wraz z krytą pływalnią i częścią hotelowo-rekreacyjną, obiekty będą jeszcze bardzie wykorzystywane – ku pożytkowi (szczególnie młodych) mieszkańców twardogórskiej gminy oraz gości. Przypominając, że twardogórski „delfinek” jest jednym z zaledwie pięciu obiektów finansowanych w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” przez samorząd Województwa Dolnośląskiego, burmistrz zwrócił uwagę, że pomimo uzyskania decyzji o zakwalifikowaniu do programu o 7 później niż pozostałe 4 gminy, to zakończymy realizację naszej inwestycji w podobnym terminie do tamtych inwestycji.

mt_ignorePrzemawiający tuż przed aktem podpisania aktu erekcyjnego Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, pogratulował mieszkańcom naszej gminy i jej władzom samorządowym tak wspaniałego obiektu. Zwrócił uwagę na ogromne zapotrzebowanie wśród dolnośląskich samorządów na tego typu obiekty i – niestety – brak możliwości większego wsparcia finansowego tych potrzeb ze strony samorządu wojewódzkiego. Udało się to władzom Twardogóry, dzięki umiejętnemu połączeniu spodziewanego efektu budowy krytej pływalni – z dodatkowymi efektami, związanymi z zaangażowaniem gminy w realizację ponadstandardowego zakresu prac, tj. częścią hotelową i rekreacyjną, związaną z udostępnieniem całego kompleksu wszystkim członkom lokalnej społeczności oraz przyjezdnym.
Po odczytaniu przez burmistrza Zbigniewa Potyrałę treści aktu erekcyjnego, uroczystego podpisania tego dokumentu dokonało czterech sygnatariuszy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze Andrzej Obiegło oraz Kierownik Budowy (reprezentujący SALTEX Europa Sp. z o.o.) Arkadiusz Szul. Każdy z sygnatariuszy osobiście (kolejno) dokonał następnie aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę krytej pływalni w Twardogórze. Do grona wmurowujących dołączyli następnie pozostali uczestnicy uroczystości.

mt_ignore

We wmurowanej w południowy narożnik fundamentu obiektu specjalnej tulei – oprócz podpisanego przez czterech sygnatariuszy Aktu Erekcyjnego – znalazły się: kopie dokumentów budowy (decyzja Starosty Oleśnickiego o pozwoleniu na budowę, umowy: z wykonawcą i inspektorem nadzoru, strona Dziennika budowy z pierwszymi wpisami), fotografie miejsca budowy – sprzed jej rozpoczęcia i w jej trakcie, wizualizacje, uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, numer 29 „Panoramy Oleśnickiej” z dnia 18-24 lipca 2017 r., zawierający całostronicowy artykuł poświęcony tej inwestycji, lista obecności osób uczestniczących w ceremonii, a ponadto… „grosik na szczęście”, tj. moneta o nominale 1 gr – zgodnie ze starym zwyczajem.
Na zakończenie burmistrz Zbigniew Potyrała, słowami popularnej niegdyś piosenki z repertuaru Chóru Czejanda, wyraził życzenie: „Niech się mury pną do góry …”. Towarzyszącą całej ceremonii słoneczną pogodę można potraktować jako swoistą obietnicę spełnienia tego życzenia i znak spełnienia nadziei na pomyślne i terminowe zakończenie inwestycji.

mt_ignore

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 9,45 mln zł, z czego Gmina Twardogóra pozyskała 1,25 mln zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego (w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”), ponadto – 2,36 mln zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Informacja o ministerialnej dotacji nadeszła do Twardogóry rano - w dniu uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. Szczególnie radować i satysfakcjonować może wielkość przyznanej twardogórskiemu samorządowi kwoty dofinansowania – to więcej niż się spodziewano i najwięcej spośród pięciu dolnośląskich „delfinków”.

Podstawowe dane techniczne obiektu:

  • wysokość od poziomu terenu od 4,05 do 8,10 m
  • szerokość budynku (elewacja frontowa) 31,25 m
  • długość budynku od 35,75m do 53,60 m
  • powierzchnia obszaru wchodzącego w zakres inwestycji 5 555,93 m2 - w tym powierzchnia zabudowy projektowanego budynku pływalni 1 336,60 m2
  • powierzchnia budynku netto 1 697,34 m2
  • kubatura budynku pływalni 7 175,00 m3
  • wymiary niecki basenowej basenu 16,67 x 8,5 m,
  • głębokość niecki żelbetowej basenu 0,9-1,35 m
  • powierzchnia lustra wody 142 m2

mt_ignore

Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany
Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany
Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany
Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany
Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany
Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany
Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany
Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany Kamień węgielny - wmurowany  

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl