top

Strona główna Aktualności Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych
Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych
Środa, 05 Lipiec 2017 13:19

2017 06 23 gimnazjum nr 1 003Dla 1151 uczniów i 325 przedszkolaków w sześciu placówkach oświatowych naszej gminy zakończył się rok szkolny.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Miejskim Przedszkolu w Twardogórze odbyło się 20 czerwca. Uczestniczący w uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała podziękował rodzicom i nauczycielom za trud włożony w wychowanie najmłodszych obywateli naszego miasta oraz życzył radosnego i bezpiecznego wypoczynku. Po krótkiej oficjalnej części 6-latki zatańczyły poloneza, a 5 –latki z grupy Muchomorków oraz grupy „zerówkowe” zaprezentowały program artystyczny przygotowany specjalnie na tą okazję pod kierunkiem wychowawców: Elżbiety Sobczyńskiej oraz Beaty Niewrzędowskiej. Przedszkolaki, które rozpoczną 1.września naukę w szkole, wspólnie zaśpiewały piosenkę „Przedszkola czas już minął”. Piosenka pożegnalna wzruszyła zarówno rodziców jak i pracowników przedszkola. Dyrektor Iwona Palko podziękowała burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale za pomoc i wspieranie działań przedszkola, a następnie wręczyła podziękowania rodzicom za aktywne uczestnictwo w życiu placówki. Każde dziecko z rąk swoich wychowawczyń otrzymało dyplom ukończenia przedszkola oraz ufundowane przez Radę Rodziców upominki książkowe.

Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych    

22 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie klas trzecich Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze. Po mszy świętej w twardogórskiej bazylice, prowadzeni przez orkiestrę uczniowie, przemaszerowali główną ulicą miasta - do szkoły. Tam każdy z nich otrzymał świadectwo ukończenia gimnazjum, a najlepsi  - dodatkowo nagrody,  dyplomy i medale. Statuetkami wyróżniono wybitnych uczniów naszej szkoły: absolwentem  roku szkolnego 2016/2017 został Mateusz Gieroba, który otrzymał ponadto tytuł „osobowości nauk ścisłych, humanistycznych i lingwistycznych”. Tytuły „osobowości”  otrzymali również: Marcin Gnap (nauki przyrodnicze) Damian Szuster (o. lingwistyczną), Kacper Mularczyk (o. społeczną),  Adriana Gąsior i Jagoda Szubert (o. sportową), Natalia Madalińska, Magdalena Sobińska oraz Michał Tokarski (o. artystyczną).  Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała wręczył stypendia dl a najlepszych absolwentów - otrzymali je Mateusz Gieroba i Magdalena Sobińska. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas 2d i 2a, pod opieką swoich nauczycieli: Doroty Siemaszko – Babij ,  Moniki Juszczak oraz Tatiany Berkowskiej. Następnego dnia zakończenie roku szkolnego przeżywali uczniowie gimnazjalnych klas pierwszych i drugich – zasłużeni odebrali nagrody, dyplomy i świadectwa. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała podziękował dyrektor Renacie Gąsior za współpracę i pełnienie obowiązków dyrektora w trudnym dla szkoły okresie. Część artystyczna była dziełem uczniów , pod opieką nauczycieli: Anety Bagińskiej, Moniki Juszczak oraz Jolanty Szydełko.

Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych
Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych     

Uroczysty apel pod hasłem „Nie zapomnij...” z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017, który odbył się 23 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze, był to ostatnim apelem w 20 -letniej historii szkoły. W uroczystości udział wzięli uczniowie i ich rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście:  Burmistrz  Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała, Zastępca Burmistrza Ryszard Gąsior, Dyrektor CUW Maria Susidko, Przewodniczący Rady Rodziców Jerzy Chrzan oraz Urszula Antos. Jak co roku najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Burmistrz Zbigniew Potyrała wręczył listy gratulacyjne tym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach. Natomiast Szkole – na ręce Pani Dyrektor Marii Lidii Gerus – burmistrz wręczył  puchar za zajęcie I miejsca w gminnej rywalizacji sportowej.
W trakcie uroczystości odczytano list od dyrekcji Zespołu Szkół Przyszpitalnych im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie skierowany do Dyrektor Marii Lidii Gerus, w którym dziękowano szkole za 19-letnią współpracę. W finale apelu uczniowie wcielili się w postaci kilku polskich noblistów, którzy pożegnali się symbolicznym zgaszeniem świec.

gallery3 gallery3 gallery3 gallery3 gallery3 gallery3
gallery3      

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II podczas spotkań w klasach odbyło się wręczenie świadectw. Następnie uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystej akademii przygotowanej przez Samorząd Uczniowski. Apel był też okazją do podziękowania nauczycielom i wychowawcom za codzienny trud, za troskę i całoroczną współpracę, a dyrektor Edycie Pciak-Rogali - za pięć lat kierowania placówką. Uczennice klasy 4a podziękowały piosenką wszystkim rodzicom, którzy towarzyszą nam i wspierają we wszystkich przedsięwzięciach. Po części artystycznej rozpoczęła się część oficjalna - wręczenie nagród i świadectw z wyróżnieniem. Burmistrz Zbigniew Potyrała wręczył Listy gratulacyjne,  które otrzymali:
•    Kamila Bilska – za najwyższą średnią w szkole 5,55 i bardzo liczne sukcesy w konkursach na wszystkich szczeblach;
•    Jakub Kurzawa – za największą liczbę miejsc nagrodzonych, honorowanych zwycięskim tytułem laureata lub wyróżnieniem w konkursach na najwyższych szczeblach;
•    drużyna dziewcząt klas VI: Natalia Antas, 6a; Hanna Babij, 6a; Amelia Bednarska, 6a; Oliwia Chrupcała, 6a, Nikola Filus, 6a; Jessica Surma, 6b; Julia Wach, 6b; Wiktoria Woźniak, 6b; Marta Żuchowska, 6b za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w minisiatkówce czwórek.
•    drużyna dziewcząt klas IV i V: Maria Babij, 5a; Julia Kuc, 5a; Angelika Fajkowska, 4a; Amelia Michałowska, 4a; Weronika Świerad, 4a za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w minisiatkówce dwójek.
Burmistrz Zbigniew Potyrała, podsumowując rywalizację sportową w roku szkolnym 2016/2017, wręczył dyplom i puchar nauczycielom wychowania fizycznego. Dyrektor szkoły, wspólnie z wychowawcami wręczyła uczniom nagrody, świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy za 100% i wzorową frekwencję.

Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych
Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych     

Tego samego dnia odbyło się zakończenie roku szkolnego Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim. Po mszy św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami, by otrzymać z ich rąk świadectwa szkolne. Następnie w sali gimnastycznej szkoły dyrektor szkoły Renata Szmajek, pogratulowała uczniom wspaniałych wyników na świadectwie szkolnym, podziękowała za liczny udział w konkursach i zawodach sportowych. Honorowy gość uroczystości, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała, wręczył  listy gratulacyjne wyróżniającym się uczniom: Amelii Nodze, Mai Plucie i Oliwii Rumińskej.  Burmistrz Zbigniew Potyrała, podsumowując roczną rywalizację sportową gminnych szkół w roku szkolnym 2016/2017 i przekazał dyrektorowi szkoły dyplom za zajęcie IV miejsca w tej rywalizacji, a nauczycielce wychowania fizycznego, Bożenie Choła –Boruszkowskiej, wręczył stosowny puchar. Szkoła także otrzymała bon w kwocie 1500,- zł na zakup sprzętu sportowego. Wręczając bukiet kwiatów i okolicznościowy list gratulacyjny Burmistrz Zbigniew Potyrała podziękował dyr. Renacie Szmajek za 37 lat pracy pedagogicznej, w tym 32 lata pracy w szkole w Grabownie Wielkim – w związku z przejściem z dniem 31 sierpnia br. na emeryturę. Następnie z rąk dyrektora szkoły, w asyście wychowawców poszczególnych klas, świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, otrzymali uczniowie: Paulina Kozieł, Oliwia Rumińska, Maja Pluta, Amelia Noga, Julia Burdek, Katarzyna Tomczuk, Jakub Żylak, Bartosz Wdowski, Kacper Zawałka, Amelia Boczar, Otylia Lech,  Aleksander Gmyrek, Anna Cieślak, Marcin Sobczyk. Dyr. Renata Szmajek podziękowała nauczycielom - za całoroczną, efektywną pracę, rodzicom - za wspieranie swoich dzieci w zdobywaniu wiedzy oraz działań szkoły, władzom samorządowym - za wszelkiego rodzaju wsparcie, które pozwala mieć nadzieję na dalszą, dobrą egzystencję szkoły. Następnie wystąpili uczniowie, przedstawiając krótką część artystyczną dedykowaną dyr. Renacie Szmajek. Nie obyło się bez wzruszających słów podziękowania i życzeń na dalsze lata życia: od nauczycieli i pracowników szkoły, od Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, a także ze strony radnych Rady Miejskiej w Twardogórze - Piotra Kozioła i Andrzeja Moczulskiego, od dyrektora GOSiR-u Jana Świerada, od sołtysa Grabowna Wielkiego Andrzeja Bednarskiego i sołtysa Bukowinki Henryka Górkowego, a także od tamtejszego proboszcza - ks. Sylwestra Krzywańskiego.

Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych
Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych

W tegorocznej uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Goszczu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Zbigniew Potyrała, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Ryszard Gąsior, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra Maria Susidko, a także rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie. Burmistrz Zbigniew Potyrała w swoim wystąpieniu wręczył nagrodę dla Szkoły Podstawowej w Goszczu za zajecie drugiego miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz  listy gratulacyjne, które otrzymali: Mateusz Misiarz (uczeń klasy VI ) za bardzo dobre wyniki w nauce, najwyższą średnią ocen wzorowe zachowanie oraz oraz - za szczególne osiągnięcia sportowe - drużyna ULKS Goszcz w składzie: Katarzyna Gaber, Marcin Sibiński, Dawid Suszyński, Sylwiusz Adamski, Mateusz Seniów, Bartosz Jarmużek, Bartłmiej Gliwiński, Szymon Wierzbicki, Damian Mateusiak, Łukasz Adamowicz.  Burmistrz Zbigniew Potyrała wyraził również uznanie dyrektor Magdalenie Żerebeckiej za jej 10-letnią pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły oraz życzył uczniom dalszych sukcesów i realizacji wszystkich planów. Po części artystycznej, w wykonaniu uczniów, odbyło się uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i nagród dla uczniów oraz podziękowań dla rodziców, za owocną współpracę ze szkołą.

Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych    

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl