top

Strona główna Inwestycje Budowa kanalizacji w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Budowa kanalizacji w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Środa, 06 Czerwiec 2018 09:35

2018 kanalizacja 001W ramach przetargu na 4 zakresy prac wyłoniono wykonawców dla dwóch zakresów tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Juskowiak Helena Juskowiak, Nowa Wieś (cz. 1A) za kwotę 3 382 500 zł. 6 czerwca br. dokonano odbioru częściowego wykonanych 800 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Trwają prace, związane z realizacja kolejnych odcinków w drodze powiatowej. Termin zakończenia wyznaczony został na 10.01.2019 r., jednak wysokie tempo prac pozwala oczekiwać skrócenia tego terminu. Zadanie ma zapewnione dofinansowanie w wysokości 1 999 375 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych) w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00018-65150-UM0100059/16 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – zawartej 8 sierpnia 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Twardogóra.

mt_ignore

 

mt_ignore

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl